Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm

(Baonghean.vn) - Sáng 19/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Sâm - Ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tiến hành phiên họp định kỳ cuối năm 2014.
 
Hội nghị tập trung, đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra trong năm 2014 đạt kết quả tốt, tham mưu cho Ban thường vụ Đảng ủy hoàn thành 100% nội dung chương trình đề ra, nét nổi bật tập trung kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế của cấp ủy, khắc phục kết luận sau thanh tra, kiểm tra; giám sát thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW và khắc phục các kết luận kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Thực hiện tốt chương trình kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra; tham mưu, chỉ đạo tốt công tác xử lý kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng vi phạm; chỉ đạo cơ sở phát hiện và kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm;….tham mưu xử lý đơn thư tố cáo đảng viên, chuyển các cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định Điều lệ Đảng, …được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy  xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Tại hội nghị, có nhiều ý kiến tham gia xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2015, trong đó tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng; việc lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cơ sở gắn với kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy,…nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cở đảng, chất lượng đảng viên và vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
Hội nghị đã xem xét, đề nghị Ban Thường vụ xét, khen thưởng cho cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2014.
 
Hồng Khanh