Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả

(Baonghen.vn) - Sáng 4/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp lấy ý kiến vào dự thảo Đề án 'Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả'.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Minh Chi

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp.

Cùng tham gia có đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;  Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng được đề cập từ Đại hội IV đến Đại hội VI của Đảng và trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng tiếp tục được xác định là 1 trong 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, trước mắt; đồng thời cũng là vấn đề khó, liên quan đến tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Để thực góp ý chất lượng vào Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” được Tỉnh ủy tiến hành chặt chẽ, lấy ý kiến rộng rãi từ các đảng bộ trực thuộc, các sở, ngành, đoàn thể và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đảm bảo đề án có chất lượng.

Yêu cầu đặt ra đối với đề án đó là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng tình hình mới. Trong đó nhấn mạnh muốn đổi mới phương thức lãnh đạo cần quan tâm đến các yếu tố về trí tuệ, phẩm chất của cán bộ, đảng viên; người lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải thực sự gương mẫu, có uy tín; mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ trong Đảng, từ chi bộ... Yêu cầu phải sắp xếp, đảm bảo tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ để hoạt động có hiệu lực, hiệu quả./.

Minh Chi