Xây dựng kế hoạch tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân

(Baonghean.vn) - Chiều 27/8, UBND  tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo Đề án thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và năm 2020 để cho ý kiến về Dự thảo kế hoạch hành động giai đoạn 2013-2015. Đồng chí  Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.Thành viên Ban chỉ đạo đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch hành động giai đoạn 2013-2015

Tính đến cuối năm 2012, tổng số người tham gia BHYT ở tỉnh ta là trên 2 triệu người, chiếm 70,9% dân số cả tỉnh. Mục tiêu giai đoạn 2012-2015 là: mở rộng phạm vi bao phủ BHYT về tỷ lệ dân số tham gia BHYT, về phạm vi dịch vụ y tế được thụ hưởng và giảm tỷ lệ chi trả từ túi tiền của người sử dụng dịch vụ y tế; bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT; tiến tới BHYT toàn dân, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững. Mục tiêu bao phủ BHYT năm 2013 là 72,5% dân số, năm 2014 là 73,5%, năm 20115 là 74,5% và năm 2020 là 80,1%. Để đạt được những mục tiêu này, Dự thảo đề ra 9 nhóm giải pháp thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, thành viên thực hiện.
 
Tại cuộc họp, các thành viên trong Ban chỉ đạo đã có nhiều ý kiến đóng góp tiếp tục xây dựng để Dự thảo sớm được triển khai thực hiện. Phát biểu kết luật cuộc họp, đồng chí Đinh Thị Lê Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, đặc biệt nhấn mạnh, tập trung các giải pháp: tuyên truyên truyền phổ biến những vấn đề liên quan đến BHYT, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế; Tăng cường sự chỉ đạo của UBND các cấp trong việc thực hiện; Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT, áp dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý BHYT./.


Thanh Sơn