Xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phù hợp đặc trưng từng cơ quan, đơn vị

(Baonghean.vn) - Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận khối các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2018.
Đồng chí Hoàng Đình Tuấn - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện Ban Dân vận các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
Toàn cảnh hội nghị.
6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy đã có nhiều đổi mới về nội dung, đa dạng hóa phương thức hoạt động về công tác dân vận. Cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị trong cụm quan tâm chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); tổ chức kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp  giữa nhiệm kỳ 2015-2020; triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền”; chú trọng công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực hiệu quả công tác quản lý theo hướng “phục vụ”, “kiến tạo”, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp; xây dựng nhiều điểm sáng về thực hiện công tác dân vận chính quyền; phong trào “Dân vận khéo” được quan tâm chỉ đạo xây dựng và tích cực hưởng ứng.
Các hoạt động vì người nghèo, giúp đỡ xã nghèo miền Tây Nghệ An được quan tâm bằng nhiều hoạt động thiết thực góp phần ổn định cuộc sống cho nhân dân. Các chương trình giám sát được chú trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận xã hội.
Tuy nhiên, công tác dân vận 6 tháng đầu năm tại một số đảng ủy còn bộc lộ một số hạn chế. Đó là: công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác dân vận có nơi có lúc còn hạn chế; việc nắm bắt thông tin dư luận, tâm tư nguyện vọng của người lao động, học sinh sinh viên và nhân dân có lúc chưa kịp thời...
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra mô hình nuôi tôm ở Quỳnh Lưu. Ảnh tư liệu
Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung trao đổi, thảo luận nâng cao hiệu quả công tác dân vận, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với đặc trưng từng cơ quan đơn vị; sinh hoạt chuyên đề về bài báo “Dân vận” của Bác Hồ...
Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đình Tuấn đề nghị các cơ sở tập trung hoàn thành các nhiệm vụ về công tác dân vận; chủ động nắm bắt tình hình; làm tốt công tác truyền thông, tuyên truyền; tăng cường tiếp xúc, nắm bắt cơ sở, nắm bắt địa bàn để chủ động tham mưu các cấp xử lý khi có tình huống, sự việc xảy ra; tăng cường công tác phối hợp.
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tập trung công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở; làm tốt công tác kiểm tra giám sát...