Xây dựng văn hóa Đảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong quá trình hoạt động của mình, Đảng ta thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ “Văn hóa trong Đảng” hay “Văn hóa Đảng” chưa được đề cập nhiều và hành động quyết liệt. Xây dựng văn hóa Đảng là để củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, góp phần bảo vệ sự sống còn của Đảng, của chế độ ta.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Khi nói đến “Văn hóa trong Đảng” hay “Văn hóa Đảng”, điều quan trọng nhất là những giá trị văn hóa, phẩm chất mang tính văn hóa của một đảng cầm quyền.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng,… Mọi công tác của Đảng luôn luôn phải đứng về phía quần chúng. Phải đem tinh thần yêu nước và cần, kiệm, liêm, chính mà dạy bảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân….(Hồ Chí Minh, Tuyển tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2002, t2 (1945-1954), trang 199-200).

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh/ Là ấm no độc lập, là hòa bình tự do,...”, “Ðảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của Nhân dân, của dân tộc, Ðảng ta không có lợi ích gì khác”...

Dù Bác không nói lên khái niệm “Văn hóa Đảng”, nhưng có thể hiểu theo nghĩa rộng, đó là tất cả những giá trị, biểu hiện cái đẹp, cái cao quý trong lý tưởng, trong tư duy chính trị, trong phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng, tính tiền phong gương mẫu của mỗi đảng viên để phục vụ cho lợi ích của dân tộc, của Nhân dân.

Giá trị văn hóa Đảng được hình thành từ văn hóa truyền thống yêu nước, thương dân, cố kết cộng đồng, từ lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ tấm gương sáng ngời của Lãnh tụ Hồ Chí Minh và hàng triệu cán bộ, đảng viên đã cống hiến, hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN ảnh 2
Toàn cảnh Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Cũng vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân, của Nhân dân lao động, của dân tộc Việt Nam. Hiếm có nơi nào trên thế giới này, người ta nói và viết gọn: “Đảng ta” khi nói về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong quá trình hoạt động, từ những lớp cán bộ, đảng viên đầu tiên – thế hệ vàng của cách mạng Việt Nam, đến lớp lớp cán bộ, đảng viên, hàng triệu người đã dấn thân, tiên phong trong các phong trào cách mạng với ý chí “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, hy sinh cả tuổi xuân, cả tính mạng của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Họ làm nên “Văn hóa đảng”. Đó là những tấm gương sáng ngời để mọi người tri ân, ngưỡng mộ, học tập, noi theo.

Phát triển kinh tế thị trường, hội nhập, bên cạnh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, từ một số cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất đã tăng lên thành một bộ phận, rồi “một bộ phận không nhỏ” - đáng buồn là trong “bộ phận không nhỏ” ấy, có cả những cán bộ, đảng viên cao cấp, có cả những người từng là anh hùng, chiến sĩ thi đua, từng “vào sinh ra tử”, từng được mọi người quý trọng lại trở thành “giặc nội xâm”, vô cùng phức tạp và nguy hiểm.

Theo báo cáo của Ban Nội chính Trung ương, trong 10 năm qua, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức Đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó, có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó, có 33 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Riêng từ Đại hội XIII đến nay, đã kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó, có 8 Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, 20 sĩ quan cấp tướng trong LLVT.

Sự cám dỗ, hấp dẫn về vật chất, danh vọng đã làm cho họ suy thoái đạo đức, lối sống, lộng hành, cửa quyền, hách dịch, vô cảm với Nhân dân, thực chất là họ bị lệch chuẩn văn hóa. Chủ nghĩa cá nhân – cái “bệnh mẹ” đẻ ra các “bệnh con”, đã biến họ thành những con người thực dụng, tham lam, vụ lợi, bất chấp luân thường đạo lý, chà đạp lên nhân phẩm con người, họ làm hoen ố “Văn hóa Đảng” mà nhiều thế hệ đã dày công xây dựng. Họ trở thành kẻ thù của Nhân dân. Những vụ tham ô, thất thoát hàng nghìn tỷ đồng của các “đại án”, những vụ buôn bán thuốc ung thư giả, “giải cứu đại dịch”, “kit test Việt Á”,... là những ví dụ điển hình. Nhân dân vô cùng bất bình và căm giận.

Sự thất thoát về tiền của, tài nguyên đã và đang làm cho đất nước đã khó khăn càng khó khăn hơn. Nhưng hơn như vậy là mất niềm tin nghiêm trọng của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước là một hệ lụy vô cùng lớn, dai dẳng, khôn lường,...

Trong thực tế, một đảng cầm quyền của nước ta, các vụ tham nhũng, lãng phí lớn chỉ xảy ra ở những đảng viên, những đảng viên có chức, có quyền trong hệ thống chính trị. Một trong “bốn nguy cơ” mà Đảng từng cảnh báo từ Đại hội lần thứ VII ngày càng hiện hữu, diễn biến ngày càng nguy hơn, tinh vi hơn, phức tạp hơn. Có thể nói đã “đến độ”, đến “điểm nút”,... Nếu “vượt ngưỡng” sẽ là sự sống còn của Đảng, sự an nguy đối với chế độ!

Đi đôi với công cuộc chống tham nhũng, lãng phí, cần coi trọng việc xây dựng “Văn hóa Đảng”, “Văn hóa trong Đảng”. Đó là 2 mặt của “chống” và “xây”, làm cho cái đẹp, cái tươi tốt lấn át, đi đến loại bỏ cái xấu, cái ác. Đại hội XIII của Đảng đã xác định: “Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao phải càng gương mẫu, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng, biểu dương gương sáng về đạo đức, đấu tranh phê phán với cái xấu cũng cần được thường xuyên coi trọng.

“Nhân dân ta có lòng nồng nàn yêu nước”. Trong công cuộc to lớn và khó khăn ấy, Đảng phải thực lòng, cầu thị, dựa vào dân mà xây dựng Đảng, phát động toàn dân tẩy chay những cán bộ thoái hóa, biến chất. Chỉ có Nhân dân vào cuộc, đồng lòng, chung sức, loại bỏ bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hư hỏng thì việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng mới thành công. Nên chăng, cần có một nghị quyết chuyên đề về xây dựng văn hóa Đảng cầm quyền, tập trung quét sạch chủ nghĩa cá nhân, thật sự chí công, vô tư. Phải làm thật sự tập trung, rộng rãi, quyết liệt, không dừng lại ở nghị quyết thì mới thành công. Đảng vì dân, dân tin Đảng, dựa vào dân mà xây dựng Đảng cũng là nét độc đáo của “Văn hóa Đảng”!

tin mới

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nội dung các cơ chế, chính sách đề xuất bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi.

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Baonghean.vn) - Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức sớm trước 1 tháng so với quy định của Trung ương. Cụ thể, ở cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024; hoàn thành ở cấp huyện trong tháng 5/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2024.

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Đây là một trong nhiều nội dung được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz thống nhất trong cuộc hội đàm tại Trụ sở Chính phủ Cuba, Thủ đô La Habana, chiều 18/9 (giờ địa phương).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, Nghị quyết số 39 là cơ sở để Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại; là cơ hội cho Hà Tĩnh phát triển trọng tâm lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đô thị.

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng dẫn câu ngạn ngữ: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau" và cho rằng, đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển tất yếu trong giai đoạn hiện nay.

‘Kim chỉ nam’ phát triển của Nghệ An trong chặng đường 20 năm tới

Nghị quyết số 39 là ‘kim chỉ nam’ để Nghệ An tạo đột phá phát triển

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được chuyển tải đến 655 điểm cầu trên toàn tỉnh. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức cho rằng, đây là "kim chỉ nam" để Nghệ An tạo đột phá.

Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã  trình bày dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An nhằm thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Video: Trưởng ban Kinh tế Trung ương thông tin nội dung chính của Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Video: Trưởng ban Kinh tế Trung ương thông tin nội dung chính của Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã thông tin một số nội dung chính của văn kiện quan trọng này.

Góp ý dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

Góp ý dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 15/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ”.

Khơi dậy nguồn lực, tăng tốc phát triển từ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

Khơi dậy nguồn lực, tăng tốc phát triển từ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị là sự ủng hộ của Trung ương đối với tỉnh Nghệ An trên nhiều lĩnh vực và nhiều địa bàn trong tỉnh. Đây là thời điểm, cơ hội “vàng” để Nghệ An bứt tốc phát triển và xây dựng tỉnh xứng đáng với tầm vóc quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 14/9, Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở. Đây là hoạt động theo chương trình công tác bồi dưỡng cán bộ năm 2023 của Đảng uỷ Khối.

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

'Chìa khoá' tạo đồng thuận ở xã vùng biên Thanh Thủy

'Chìa khoá' tạo đồng thuận ở xã vùng biên Thanh Thủy

(Baonghean.vn) - Từ một vùng quê khó khăn của huyện Thanh Chương, với địa giới hành chính rộng, trình độ sản xuất, thâm canh, nhất là sản xuất hàng hóa của người dân còn hạn chế, nay xã miền núi, biên giới Thanh Thủy đã có sự đổi thay rõ nét với những đồi keo, đồi chè, cây ăn quả;...

Trang trọng Lễ giỗ lần thứ 81 của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

Trang trọng Lễ giỗ lần thứ 81 của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 10/9 (nhằm ngày 26/7 năm Quý Mão), tại Di tích Quốc gia - Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, thuộc xóm Hồng Phong, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Lễ dâng hương tưởng niệm nhân Lễ giỗ lần thứ 81 của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong được cử hành trọng thể.