Xe máy có thể chạy trên mặt nước với vận tốc 60 km/h

Công ty Anh sản xuất mẫu xe Biski với khả năng chuyển từ xe đi trên cạn thành môtô nước chỉ trong vài giây.
Clip: Xe máy có thể chạy dưới nước với vận tốc 60 km/h.