Xem bộ đội Nghệ An huấn luyện tiêu diệt mục tiêu

(Baonghean.vn) - Với tinh thần đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, cán bộ, chiến sỹ đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 86 năm Ngày truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017).  

Đại đội BTR 155 cơ động chiếm lĩnh trận địa. Ảnh: Trọng Kiên

Các phân đội hỏa lực chiếm lĩnh trận địa, sẵn sàng nhả đạn. Ảnh: Trọng Kiên

Trung đội SMPK 12,7mm thực hành vượt sông. Ảnh: Trọng Kiên

Chiến sỹ sử dụng súng B40 tiêu diệt mục giả định. Ảnh: Trọng Kiên.

Khẩu đội cối 82 sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu. Ảnh: Trọng Kiên
Tuổi trẻ Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo mắt tăng cường huấn luyện với phương châm “ngắm trúng, bắn giỏi” kế thừa, phát huy truyền thống hào hùng của Tiểu đoàn. Ảnh: Trọng Kiên
Tập trung cao độ sẵn sàng nhả đạn tiêu diệt mục tiêu. Ảnh: Trọng Kiên
Tiếp tục theo sát mục tiêu kế tiếp. Ảnh: Trọng Kiên

  Trọng Kiên