Xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Tham luận tại Hội nghị Gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy và người đứng đầu cấp ủy xã, phường, thị trấn sáng 26/5, Chủ tịch UBND các xã Tam Quang (Tương Dương) và Đông Hiếu (TX.Thái Hòa) chia sẻ một số cách làm về huy động nguồn lực, sức dân, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong xây dựng nông thôn mới.

Ngày hội hướng về cơ sở

Ngày hội hướng về cơ sở

(Baonghean.vn) - Sáng 26/5, 1.034 đại biểu của 480 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tụ hội về thành phố Vinh để tham dự Chương trình gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Khơi nguồn lực từ sức dân

Là xã vùng cao biên giới, đặc biệt khó khăn, tuy không phải là xã điểm của huyện và lộ trình xây dựng nông thôn mới (NTM) xã Tam Quang xác định về đích trong giai đoạn 2018 – 2020. Nhưng cán bộ và nhân dân xã Tam Quang đã sớm xác định mục tiêu, quyết tâm và tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí với phương châm tiêu chí nào dễ làm, tốn ít kinh phí thì làm trước, nội dung nào nhân dân tự làm được thì huy động sức dân để thực hiện…

Nhờ đó đến tháng 12/2017 xã Tam Quang đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Đây có thể nói là sự phấn đấu vược bậc, thể hiện sự quyết tâm cao độ của cán bộ và nhân dân toàn xã từ nhận thức đến hành động.

Chủ tịch UBND xã Tam Quang (Tương Dương) Hồ Viết Sơn tham luận tại Hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Theo Chủ tịch UBND xã Tam Quang Hồ Viết Sơn để đạt kết quả đó, địa phương xác định  phải làm tốt công tác tuyên truyền để làm thay đổi nhận thức trong cán bộ và nhân dân, xóa bỏ được tính trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong cán bộ và nhân dân.

“Phải làm cho mỗi người dân tự nhận thức được nhiệm vụ, trách nhiệm của mình là chủ thể trong công cuộc xây dựng NTM. Từ đó mới tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân”- ông Sơn nhấn mạnh.

 “Việc tổ chức xây dựng về đích NTM ở xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn, thực sự là một cuộc cách mạng, trong đó cái được lớn nhất từ cuộc cách mạng này là "xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại của cán bộ, đảng viên và nhân dân bấy lâu nay".

Đồng thời việc tổ chức xây dựng NTM, cũng là đợt khảo nghiệm thực chất về năng lực lãnh đạo, tổ chức quản lý điều hành, thái độ làm việc, tinh thần trách nhiệm đối với nhân dân trong tình hình mới hiện nay của đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền cơ sở; nâng cao được năng lực thực hành của cán bộ MTTQ, các đoàn thể chính - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp lực lượng, huy động sức dân tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương một cách có hiệu quả”- Chủ tịch UBND xã Tam Quang, huyện Tương Dương Hồ Viết Sơn chia sẻ.

Chăm lo xây dựng đời sống văn hóa

Là mảnh đất vinh dự và tự hào được đón Bác Hồ về thăm ngày 10/12/1961, sau quá trình phấn đấu đến năm 2015 xã Đông Hiếu (TX.Thái Hòa) được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Tiếp tục duy trì và nâng cấp các tiêu chí nông thôn mới đã được cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm, coi đây là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng đòi hỏi cả hệ thống chính trị tập trung vào cuộc. Đến nay chất lượng cuộc sống của người dân càng ngày được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Theo Chủ tịch UBND xã Đông Hiếu (TX.Thái Hòa) Nguyễn Thị Lộc: “Việc lãnh đạo, chỉ đạo để người dân tham gia các phong trào như phát triển kinh tế hộ gia đình, phong trào xóa đói, giảm nghèo; phong trào đền ơn đáp nghĩa; phong trào giúp nhau làm kinh tế; phong trào từ thiện… được nhân dân đồng tình hưởng ứng”.

Chủ tịch UBND xã Đông Hiếu (TX.Thái Hòa) Nguyễn Thị Lộc phát biểu tham luận. Ảnh: Thành Cường

Đặc biệt là xã có truyền thống về phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và thấm nhuần lời dạy của Bác “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” Đảng ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội ngày một quan tâm, vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng như nhà văn hóa, các thiết chế văn hóa đồng bộ phục vụ mọi nhu cầu của nhân dân trên địa bàn.

Xã có 1 Câu lạc bộ đàn hát Dân ca ví, giặm duy trì hoạt động có hiệu quả. Tổ chức truyền dạy cho các cháu bậc học tiểu học, THCS và tham gia hội thi hát dân ca tại thị xã và tỉnh.  

“Các công trình văn hóa thể thao được đầu tư trong thời gian qua có ý nghĩa hết sức thiết thực và đã phát huy hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu tập luyện thi đấu và nhu cầu hưởng thụ văn hóa thể thao của nhân dân trong toàn xã. Trên nền tảng cơ sở vật chất và tinh thần đó phong trào thể dục thể thao xã nhà trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực trở thành phong trào quần chúng rộng khắp trên địa bàn xã”- Chủ tịch UBND xã Đông Hiếu Nguyễn Thị Lộc chia sẻ.