Xử lý dứt điểm tình trạng xâm canh đất rừng

(Baonghean.vn)- Cử tri huyện Nghi Lộc đề nghị tỉnh xử lý dứt điểm tình trạng xâm canh đất rừng giữa 02 xã Nam Thanh (huyện Nam Đàn) với xã Nghi Công Nam (huyện Nghi Lộc).

Vấn đề này UBND tỉnh trả lời như sau: 

Theo quy hoạch 3 loại rừng được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014, diện tích đất lâm nghiệp tại  xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc thuộc quy hoạch rừng sản xuất, hiện đang do UBND xã quản lý.

Theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng, thẩm quyền xử lý việc xâm canh đất rừng của người dân Nam Thanh đối với diện tích trên thuộc trách nhiệm của UBND 2 huyện: Nghi Lộc và Nam Đàn.

Sở Nội vụ chủ trì đoàn thực địa phân định mốc ranh giới hành chính giữa các xã còn tranh chấp. Ảnh tư liệu

Để giải quyết vấn đề trên, UBND tỉnh giao UBND huyện Nghi Lộc và UBND huyện Nam Đàn phối hợp, xử lý dứt điểm tình trạng xâm canh nói trên theo đúng quy định của pháp luật./.

Gia Huy

(Tổng hợp)