Xử lý nghiêm cán bộ sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Trước tình trạng còn cán bộ, công chức, viên chức sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg, yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Sáng 27/6, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Ảnh: Đ.C

Còn tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ thẳng thắn chỉ ra, trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, ở nhiều ngành, nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác; lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân để sách nhiễu, gây phiền hà.

Cùng đó là kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định, không công bằng, không khách quan. Từ đó gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Thực trạng trên có nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do trách nhiệm người đứng đầu chưa được đề cao, thực hiện chưa tốt. Tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhiều nơi vẫn còn kém.

Vẫn còn khe hở của cơ chế chính sách, thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, thiếu công khai minh bạch, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc còn yếu kém. Việc tiếp nhận phản ánh, góp ý, phê bình, tố cáo của người dân, cán bộ, đảng viên còn nhiều hạn chế. Một số doanh nghiệp, người dân nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật chưa tốt.

Giải quyết TTHC cho doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu Thanh Lê

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp sau.

Đó là tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Tăng cường kiểm tra, đánh giá

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Trình bày tham luận về định hướng quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho rằng, việc ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc của tỉnh Nghệ An đã có bước tiến mạnh với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đạt kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt.

Đồng chí Lê Hồng Vinh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày tham luận. Ảnh: Đ.C

Có được kết quả đó, trước hết phải kể đến hiệu quả công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại tố cáo. Cùng với nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, xử lý sau thanh tra; công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp được tăng cường chỉ đạo; thực hiện đột phá trong công tác cải cách hành chính tạo điều kiện phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn...

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 3.452 lượt công dân khiếu nại, tố cáo và kiến nghị phản ánh, giảm 0,8% so với cùng kỳ 2018; tiếp nhận 3.655 đơn, giảm 6,9% so với cùng kỳ, với 203 vụ việc khiếu nại, tố cáo phải giải quyết, giảm 3,8% cùng kỳ; đến nay đã giải quyết được 176/203 vụ việc, đạt tỷ lệ 86,7%. Thường xuyên chỉ đạo giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.

Phát huy những mặt làm được và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, trong thời gian tới tỉnh Nghệ An xác định phải bám sát các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTCP và căn cứ tình hình thực tế tại địa phương đề ra các giải pháp thiết thực nhằm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Cụ thể, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện cải cách hành chính; tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ra đời rất kịp thời, đáp ứng nguyện vọng, tâm tư của người dân, doanh nghiệp. 

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch phổ biến quán triệt, triển khai chương trình hành động để thực hiện Chỉ thị số 10, gắn với thi hành Luật Phòng chống tham nhũng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.