Xử phạt Chi nhánh Công ty EM-Tech Nghệ An 185 triệu đồng vì gây ô nhiễm

(Baonghean.vn) - Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh Công ty TNHH EM - Tech Việt Nam tại Nghệ An về hành vi xả thải ra môi trường, trong đó một số thông số vượt quy chuẩn cho phép.

Sau khi kiểm tra tình hình ô nhiễm môi trường và hoàn thiện các thủ tục hồ sơ cần thiết theo quy định pháp luật, Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định số 1588/QĐ-XPVPHC ngày 13/6/2019, xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh Công ty TNHH EM - Tech Việt Nam tại Nghệ An.

Quyết định xử phạt. Ảnh: P.V
Cụ thể, phạt doanh nghiệp này 40.000.000 đồng về hành vi “Thực hiện không đúng một trong những nội dung trong đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt”; phạt tiền 6.000.000 đồng về hành vi xả nước thải có thông số môi trường thông thường (NH4+-N) vượt quy chuẩn về chất thải 1,98 lần; phạt tiền 75.000.000 đồng về hành vi xả nước thải có thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn về chất thải tại điểm xả thứ 1, mương thoát nước sinh hoạt của nhà máy; phạt tiền 48.000.000 đồng về hành vi xả nước thải có thông số môi trường vượt quy chuẩn về chất thải tại điểm xả thứ 2, điểm thoát nước sinh hoạt.
Nước thải từ nhà máy EM - Tech Việt Nam tại Nghệ An xả thẳng ra môi trường. Ảnh: P.V
Quyết định cũng yêu cầu Công ty phạt tiền 7.800.000 đồng về hành vi xả nước thải có thông số môi tường vượt quy chuẩn về chất thải tại điểm xả thứ 3, hố lắng cuối cùng của nhà ăn; phạt tiền 7.800.000 đồng về hành vi xả nước thải có thông số môi tường vượt quy chuẩn về chất thải tại điểm xả thứ 4, hố lắng cuối cùng của khu nhà ăn; phạt tiền 800.000 đồng về hành vi xả nước thải có thông số môi trường thông thường (BOD5), vượt quy chuẩn về chất thải 1,34 lần tại điểm xả thứ 5, điểm xả ra môi trường khu vực rửa bát.
Đồng lúa khối 2 phường Vinh Tân (thành phố Vinh) không canh tác được vì nước thải của nhà máy EM - Tech Việt Nam tại Nghệ An. Ảnh: P.V
Quyết định xử phạt số 1588/QĐ-XPVPHC buộc Chi nhánh Công ty TNHH EM - Tech Việt Nam tại Nghệ An phải thực hiện các biện pháp khắc phục và hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi thải ra môi tường.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 60 ngày, kể từ ngày nhận quyết định này (13/6/2019).

Quyết định cũng yêu cầu Chi nhánh Công ty TNHH EM - Tech Việt Nam tại Nghệ An phải chi trả kinh phí trưng cầu giám định, phân tích mẫu cho Công ty TNHH MTV Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, số tiền 8.880.000 đồng.