Xử phạt cơ quan báo chí thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích

(Baonghean.vn) - Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 09/QĐ-XPVPHC ngày 11/11/2021 xử phạt vi phạm hành chính đối với Tạp chí điện tử Hòa nhập do đã thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động.

Ngày 27/7/2021 Sở Thông tin và Truyền thông nhận được đơn đề nghị của công dân phản ánh Tạp chí điện tử Hòa Nhập hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích; phóng viên của Tạp chí tác nghiệp không theo quy định của cơ quan báo chí, thông tin sai sự thật và có lời lẽ dọa nạt doanh nghiệp, gây hoang mang trong dư luận và tập thể nhân viên, tạo tiền đề xấu trong hoạt động báo chí.

 Ngày 16/8/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức làm việc với nguyên đơn và bị đơn để làm rõ các nội dung theo đơn đề nghị của công dân. Qua kết quả làm việc và xác minh cơ quan liên quan, nhận thấy chưa có chứng cứ chứng minh phóng viên có lời lẽ dọa nạt doanh nghiệp và nội dung bài viết không sai sự thật. Tuy nhiên, lĩnh vực hoạt động mà bài viết phản ánh, theo đơn của công dân là không đúng với tôn chỉ mục đích quy định trong giấy phép Tạp chí đã được cấp.

Qua quá trình làm việc, trên cơ sở các tài liệu do nguyên đơn và bị đơn cung cấp; các tài liệu thanh tra Sở thu thập và giải trình của Tạp chí điện tử Hòa nhập; văn bản trả lời của thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, thanh tra Sở nhận thấy: 

Tạp chí điện tử Hòa nhập, cơ quan ngôn luận thuộc Hiệp hội doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí số93/GP-BTTTT ngày 06/3/2017. Tôn chỉ, mục đích được ghi trong giấy phép là: “Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực kinh doanh của thương binh và người khuyết tật; Thông tin về hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam; Đăng tải các bài viết trên Tạp chí Hướng nghiệp và hòa nhập”.

Căn cứ vào tôn chỉ mục đích được ghi trong Giấy phép hoạt động thì bài viết “Nghệ An: Công ty đấu giá hợp danh An Trà My vi phạm quy định của Luật đấu giá tài sản” (đăng ngày 18/7/2021) là không đúng với tôn chỉ, mục đích, vi phạm điểm b khoản 2 Điều 4 Luật Báo chí 2016.

Đối với hành vi thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí được quy định tại điểm e khoản 4 và điểm d khoản 5 Điều 8 Nghị định số 119/2020/NĐ- CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Tuy nhiên, xét tính chất, mức độ vi phạm của Tạp chí, thanh tra Sở đã thống nhất với Phòng PA03, Công an Nghệ An áp dụng xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt thấp nhất là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) theo điểm e, Khoản 4, Điều 8 Nghị định 119/NĐ-CP: Thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí, không đúng giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng.