Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 4,8 tỷ USD

Theo Bộ NNPTNT, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm và thuỷ  sản tháng 2 ước đạt 2,26 tỷ USD, đưa giá trị  xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản 2 tháng đầu năm 2013 ước đạt 4,83 tỷ USD, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 2,57 tỷ USD, tăng 27,9%; thuỷ  sản ước đạt 876 triệu USD, tăng 11,6%; lâm sản chính ước đạt 831 triệu USD, tăng 36,2% so với cùng kỳ  năm trước.

 

Cụ thể, gạo xuất khẩu tháng 2 ước đạt 233.000 tấn, giá trị đạt 107 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 2 tháng ước đạt 677.000 tấn, giá  trị đạt 310 triệu USD, tăng 68,2% về lượng nhưng giảm 15,4% về giá trị so với cùng kỳ  năm trước.


Tuy mặt hàng cao su có sự sụt giảm mạnh về lượng nhưng lại tăng trưởng mạnh về mặt giá trị. Ước xuất khẩu cao su tháng 2 đạt 70.000 tấn, giá trị đạt 222 triệu USD, đưa kim ngạch 2 tháng ước đạt 518 triệu USD, giảm 31,5% về lượng nhưng tăng 16,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012.


Xuất khẩu chè tháng 2 ước đạt 9.000 tấn, giá  trị đạt 13 triệu USD, đưa kim ngạch 2 tháng ước đạt 33 triệu USD, tăng 18,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012.


Mặt hàng cà phê xuất khẩu tháng 2 ước đạt 196.000 tấn, giá trị đạt 339 triệu USD, đưa kim ngạch 2 tháng ước đạt 884 triệu USD, tăng 38,1% về giá trị so cùng kỳ năm 2012.


Đối với mặt hàng tiêu, tháng 2 xuất khẩu đạt 90 triệu USD, đưa kim ngạch 2 tháng đầu năm ước đạt 169 triệu USD, tăng 105,7% về giá trị.


Xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong tháng 2 ước đạt 438.000  tấn, giá trị đạt 125 triệu USD, nâng giá trị 2 tháng đạt 308 triệu USD, tăng 55,4% so cùng kỳ năm 2012.


Lâm sản và đồ gỗ ước kim ngạch tháng 2 đạt 342 triệu USD, đưa kim ngạch 2 tháng ước đạt 831 triệu USD, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm 2012.


Hàng thủy sản ước giá trị kim ngạch xuất khẩu tháng 2 đạt 392 triệu USD, đưa kim ngạch 2 tháng ước đạt 876 triệu USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2012.


Theo (Chinhphu.vn) - LC