Xúc tiến đầu tư nhiều công trình thủy lợi vốn JICA

(Baonghean.vn) - Theo qui hoạch phát triển nông nghiệp của Nghệ An, từ nay đến 2030, Nghệ An sẽ tập trung thi công nhiều công trình hạ tầng thủy lợi quan trọng để đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững. 

Cầu kết hợp tràn chống lũ ở Nghi Thái (Nghi Lộc) được đầu tư bằng vốn JICA. Ảnh V.T

 Tỉnh tiếp tục huy động vốn để tập trung hoàn thành các công trình đang thi công như Hồ Bản Mồng, Hồ Khe Lại - Vực Mấu, Vách Nam - Sông Bùng. Triển khai các dự án trọng điểm: Cống ngăn mặn giữ ngọt sông Lam, sông Mơ, nâng cấp Hệ thống thủy lợi Bắc, thuỷ lợi Nam, hệ thống thủy lợi Nậm Việc, kênh Lam Trà, các hồ chứa ách yếu; nâng cấp cải tạo hệ thống kênh tưới, tiêu hệ thống Nam (kênh Thấp, sông Vinh, kênh Gai, kênh Hoàng Cần); dự án cải tạo kênh nhà Lê; hồ chứa nước Thác Muối; xây dựng cụm hồ điều tiết nước (6 hồ chứa) thượng lưu hồ Bản Mồng. 

Trong số này có 28 công trình trọng điểm, số vốn đầu tư khoảng 16.600 tỷ đồng sẽ đầu tư từ nay đến 2020.

Đẩy mạnh đầu tư cho hệ thống thuỷ lợi phục vụ tiêu úng vùng màu ven biển và tưới cho cây công nghiệp ở vùng trung du, núi thấp, tiếp tục đẩy mạnh chương trình kiên cố hoá kênh mương. Nâng cấp hệ thống đê sông: Đê Sông Cả, đê Tả Lam, các tuyến đê nội đồng; hệ thống đê biển, đê cửa sông: Nghi Yên, Nghi Tiến, Quỳnh Lập, Sông Bùng, Sông Cấm; hệ thống cống và đê ngăn lũ tại các huyện Thanh Chương, Đô Lương, dự án xóa vùng chậm lũ 5 Nam, cống tiêu úng Hói Triều, Hói Nậy... đầu tư cứng hoá mặt đê, trồng cây chắn sóng để bảo vệ đê và đảm bảo an toàn trong phòng chống bão lụt, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng ven biển.

Thi công kênh tưới, tiêu xã Nghi Trung. Ảnh: Nhật Tuấn

 Hoàn thiện, xây dựng mới hệ thống thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành các vùng sản xuất giống thủy sản tập trung, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Nghệ An sẽ tăng cường đầu tư hạ tầng thủy lợi nội đồng nhằm phục vụ canh tác tiên tiến gắn với xây dựng nông thôn mới; áp dụng các giải pháp tưới tiết kiệm nước. Tăng đầu tư cho thủy lợi gắn kết với hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản, nhất là các đối tượng chủ lực như tôm thẻ chân trắng...

Trân Châu