Ý kiến tâm huyết gửi tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

(Baonghean)- Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, rất nhiều ý kiến tâm huyết của các cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân gửi về Đại hội. 

Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Quỳnh Lưu: Tiếp tục quan tâm đổi mới công tác cán bộ cơ sở

Đồng chí Hoàng Văn Bộ
Đồng chí Hoàng Văn Bộ

Để Đảng làm tốt vai trò cầm quyền của Đảng, đòi hỏi tư duy, năng lực của cán bộ, đảng viên phải được đổi mới và nâng cao chất lượng thật sự. Thực tiễn ở cơ sở hiện nay, việc tham gia của đảng viên về các chủ trương của Đảng cấp trên còn yếu, cơ bản đồng tình mà không có ý kiến phản biện và xây dựng.

Theo tôi, thứ nhất là tư duy, năng lực của đảng viên còn hạn chế; thứ hai là bản lĩnh của đảng viên chưa cao; thứ ba là do một số cán bộ chưa thực sự gắn bó và gần dân, chưa tạo được uy tín trong Đảng, để đảm bảo cầm quyền được, cho nên đảng viên không có niềm tin và không muốn góp ý kiến tham gia xây dựng.

Đây là các vấn đề đặt ra cho Đảng ta, đặt ra cho Đại hội XII của Đảng cần phân tích, tìm nguyên nhân, từ đó đề ra giải pháp và bước đi phù hợp để thực sự nâng cao được năng lực cầm quyền của Đảng. Bởi vậy, tôi mong muốn Đại hội XII của Đảng cần tập trung đi sâu thảo luận và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao năng lực, bản lĩnh cho cán bộ, đảng viên.

Đồng thời quan tâm thảo luận đến đổi mới công tác cán bộ, trong đó cần cụ thể hóa các tiêu chuẩn ở từng chức danh cụ thể, yêu cầu công việc cụ thể; từ đó làm cơ sở để đánh giá đúng thực chất cán bộ, sau đó để triển khai các bước tiếp theo về cơ cấu, bố trí, bổ nhiệm, đề bạt, thực hiện chính sách cán bộ. Làm tốt khâu này thì mới mong thực hiện tốt việc tinh giản biên chế, chọn ai, tinh giảm ai, để đảm bảo bộ máy hoạt động có chất lượng.

Cuối cùng là cần đưa ra một chính sách hợp lý cho cán bộ cơ sở để vừa tạo sự yên tâm và động lực cho đội ngũ này công tác, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị cơ sở, cấp gần dân nhất và cũng là cấp cụ thể hóa, đưa các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng vào cuộc sống.

Đồng chí Lương Sỹ Cường- Trưởng phòng Dân tộc huyện Quế Phong: Nâng mức hỗ trợ đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đồng chí Lương Sỹ Cường
Đồng chí Lương Sỹ Cường

Trên địa bàn huyện Quế Phong có 9 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 90%.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách nhằm đầu tư hạ tầng, tạo sinh kế cũng như phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Quế Phong là một trong những địa phương được thụ hưởng.

Các chính sách đã tạo điều kiện xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao mức sống cho đồng bào. Tuy nhiên, việc triển khai trong thực tế còn một số bất cập. Ví dụ như thực hiện Chương trình 135 trong hợp phần về đầu tư xây dựng cơ bản, nhà nước cần nghiên cứu để nâng suất đầu tư lên trên 2 tỷ đồng/năm/xã nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng cho các địa phương, tránh dàn trải, đầu tư kéo dài.

Bên cạnh đó, các hợp phần thuộc chương trình này cũng nên tập trung vào một đầu mối để quá trình triển khai đồng bộ hơn. Do đó, Nghị quyết cần đề cập cụ thể hơn trên quan điểm có sự đầu tư tập trung và nâng mức đầu tư, hỗ trợ cho các chương trình dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi so với hiện nay.

Minh Chi - Thành Duy

tin mới

Cử tri huyện Nghi Lộc kiến nghị hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người hoạt động không chuyên trách ở xóm

Cử tri huyện Nghi Lộc kiến nghị hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người hoạt động không chuyên trách ở xóm

(Baonghean.vn) -Cử tri xã Phúc Thọ (Nghi Lộc) kiến nghị nhiều nội dung đối với cấp tỉnh và Trung ương, trong đó, đề nghị Quốc hội nghiên cứu chính sách về hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người hoạt động không chuyên trách ở xóm, như: bí thư chi bộ, xóm trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận,...

Thị xã Thái Hòa bám sát thực tiễn, triển khai hiệu quả các nghị quyết ở cơ sở

Thị xã Thái Hòa bám sát thực tiễn, triển khai hiệu quả các nghị quyết ở cơ sở

(Baonghean.vn) -Thị xã Thái Hòa có những bước phát triển vững chắc, từng bước đạt được các mục tiêu đề ra. Kết quả đó có sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể trong việc triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Đổi mới hoạt động cơ quan dân cử vì mục tiêu kiến tạo phát triển

Đổi mới hoạt động cơ quan dân cử vì mục tiêu kiến tạo phát triển

(Baonghean.vn) - Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, hoạt động giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh Nghệ An tiếp tục có nhiều đổi mới, bám sát thực tiễn cuộc sống, vì mục tiêu kiến tạo phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực chất, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Baonghean.vn) - Cấp uỷ đảng thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Cùng đó, từng bước đưa công tác dư luận xã hội trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các Đảng bộ, chi bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An đề nghị nâng tỷ lệ tiền đặt trước để hạn chế 'cò đấu giá', bỏ cọc

Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An đề nghị nâng tỷ lệ tiền đặt trước để hạn chế 'cò đấu giá', bỏ cọc

(Baonghean.vn) - Sáng 28/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.

Âm mưu thâm hiểm của Việt Tân qua 'giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng'

Âm mưu thâm hiểm của Việt Tân qua 'giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng'

(Baonghean.vn) - Tổ chức khủng bố Việt Tân lại tiếp tục tiến hành các thủ đoạn chống phá Việt Nam bằng cách tăng cường tuyên truyền cái gọi là “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng”. Để lôi kéo nhiều người tin theo, chúng thay đổi cách tuyên truyền bằng cách gắn với hoạt động nhân quyền quốc tế

Tăng cường giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt

Tăng cường giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Hội nghị giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, đồng chí Ngọc Kim Nam đề nghị tăng cường giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.