#Yên Sơn

10 kết quả

Yên Sơn (Đô Lương): Huy động 120 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Yên Sơn (Đô Lương): Huy động 120 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(Baonghean) - Yên Sơn là xã đồng bằng của huyện Đô Lương, diện tích tự nhiên ít, dân số đông. Nhiều năm qua, nhờ đổi mới cách nghĩ, cách làm, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, xã đã hoàn thiện 19/19 tiêu chí, vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.
Nông dân Yên Sơn đạt mức thu nhập gần 40 triệu đồng/người/năm

Nông dân Yên Sơn đạt mức thu nhập gần 40 triệu đồng/người/năm

(Baonghean.vn) - Yên Sơn nằm sát thị trấn Đô Lương, diện tích tự nhiên ít, dân số đông, bước vào xây dựng nông thôn mới xã mới chỉ đạt 8/19 tiêu chí. Gần 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân đoàn kết một lòng, hoàn thiện 19/19 tiêu chí, vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.