Yên Thành: Chưa thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở

(Baonghean.vn) - Đó là tồn tại, hạn chế được nêu ra khi Đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại huyện Yên Thành chiều 21/5.

Đoàn kiểm tra đột xuất kỷ luật, kỷ cương hành chính do ông Phạm Văn Lương - Trưởng Phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ dẫn đầu đã kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại huyện Yên Thành.

Kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức UBND huyện Yên Thành. Ảnh: Lê Thanh

Kiểm tra tại các phòng, ban của UBND huyện Yên Thành, đa số công chức chấp hành nghiêm việc đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, về việc chấp hành thời gian làm việc, lúc 16h - thời điểm kiểm tra cho thấy: tại 8 phòng chuyên môn có mặt 32, vắng 12 trong đó có lý do 9 người, 3 người chưa rõ lý do (Phòng Văn hóa).
Tại bộ phận Một cửa, các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, đầy đủ, nhưng tại đây chưa có niêm yết công khai, số điện thoại đường dây nóng của bộ phận cải cách hành chính của tỉnh và kiểm soát thủ tục hành chính.
Tại xã Hợp Thành qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra kết luận: Cán bộ, công chức xã Hợp Thành chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc.

Tuy nhiên qua kiểm tra hồ sơ vẫn còn tồn tại, hạn chế: Công tác phổ biến quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng thực hiện hệ thống quy chế chưa được quan tâm đúng mức; ban hành quy định chức trách, nhiệm vụ của công chức xã còn chậm.

Xã Hợp Thành cũng chưa ban hành quy định đối với cán bộ không chuyên trách, bộ phận Một cửa; chưa niêm yết lịch tiếp công dân, chương trình công tác tháng và công tác năm; chưa ban quy chế văn hóa công sở.

Đoàn kiểm tra việc triển khai các văn bản, quy định văn hóa công sở tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Lê Thanh

Bàn làm việc đã được đặt biển tên nhưng đa số cán bộ, công chức không đeo thẻ trong giờ làm việc, khi xuất hiện đoàn kiểm tra mới đeo thẻ công chức; quy định giờ làm việc sai với quy định giờ làm việc của UBND tỉnh. Xã chưa quan tâm đến công tác lưu trữ hồ sơ, chưa có thông báo kết luận nội dung các cuộc họp UBND.

Kiểm tra niêm yết các thủ tục hành chính tại xã Hợp Thành (Yên Thành). Ảnh: Lê Thanh

Đoàn kiểm tra đề nghị UBND huyện Yên Thành và xã Hợp Thành kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên. Đồng thời tiếp tục kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đối với đội ngũ cán bộ, công chức qua đó nâng cao thực thi công vụ.