Yên Thành: Chuyển biến về công tác BHXH, BHYT nhờ Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Triển khai Nghị quyết 21-NQ/TW tại huyện Yên Thành, công tác BHXH, BHYT đã có bước phát triển khá sâu rộng, đem lại những hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Thành dự và chỉ đạo hội nghị. Hơn 300 đại biểu từ các đảng bộ xã, thị trấn, phòng, ban, các đơn vị sự nghiệp y tế, bảo hiểm, trường học, các đơn vị có đóng bảo hiểm trên địa bàn huyện tham dự hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 24/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, sáng 5/7, Huyện ủy Yên Thành tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020.

Các đại biểu đã nghe báo cáo sơ kết, thảo luận, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghị quyết trên địa bàn huyện; đặc biệt là việc thực hiện 7 mục tiêu, 4 nhiệm vụ, giải pháp và những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Bí thư Huyện ủy Yên Thành trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW. Ảnh: Thái Hồng

Qua 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện, tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT đều tăng lên: tính đến 31/5/2017, toàn huyện có 9.381 người tham gia BHXH, tăng 1.452 người so với năm 2012 (tăng 18,31%); có 197.181 người tham gia BHYT, vượt 2,56% so với kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2017.

Đối tượng cận nghèo, học sinh, sinh viên hàng năm tham gia trên 90%; đặc biệt đối tượng nông dân tham gia BHYT hộ gia đình ngày càng tăng, nếu năm 2012 chỉ có 2.270 người tham gia BHYT hộ gia đình, đến nay đã có 27.446 người tham gia, tăng 209%.

Triển khai Nghị quyết 21-NQ/TW tại huyện Yên Thành, công tác BHXH, BHYT đã có bước phát triển khá sâu rộng, đem lại những hiệu quả thiết thực.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức hội, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, người lao động có nhận thức sâu sắc hơn về công tác BHXH, BHYT.

Các ban, ngành, đoàn thể đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội làm công tác BHXH, BHYT. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT ngày càng tăng; quyền lợi đối tượng tham gia BHXH, BHYT ngày càng được đảm bảo, góp phần quan trọng trong việc ổn định đời sống cho người lao động, người dân và phát huy hiệu quả chính sách của Đảng và Nhà nước trong ổn định và phát triển tình hình KT-XH của địa phương.

Hội nghị cũng chỉ ra thực trạng công tác BHXH, BHYT trên địa bàn huyện, xác định những kết quả đạt được để tiếp tục phát huy, những hạn chế khó khăn để xác định các giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới./.

Quang Minh

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)