Yên Thành có 43 cơ sở đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh

(Baonghean.vn) - Sáng 25/12, Huyện ủy Yên Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của huyện và chỉ đạo của tỉnh ủy, ban chấp hành đảng bộ huyện Yên Thành đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,38 % đạt kế hoạch đề ra và cao hơn mức bình quân chung của tỉnh; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; trong năm đã có thêm 5 xã về đích NTM.

Đảng bộ huyện Yên Thành đã trao tặng giấy khen cho 9 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn TSVMTB năm 2017. Ảnh: Thái Hồng

Thu nhập bình quân đầu người đạt 31,5 triệu đồng/năm. Trong năm đã tổ chức kết nạp mới 252 đảng viên. Song song với nhiệm vụ xây dựng Đảng thì công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường. Trong năm đã thi hành kỷ luật 29 đảng viên; kịp thời phòng ngừa, chấn chỉnh các sai phạm, giữ nghiêm kỉ cương, kỷ luật Đảng. Công tác đánh giá, xếp trong năm, Yên Thành có 43/86 cơ sở đảng trực thuộc đạt TSVM.

Thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế, phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2018 huyện Yên Thành tiếp tục đề ra 13 giải pháp trọng tâm để phấn đấu hoàn thành  thắng lợi các chỉ tiêu đặt ra như tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao tặng giấy khen cho 9 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn TSVMTB; 6 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 5 năm liên tục ( 2013-2017); 15 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liên tục./.

Hồng Nhung - Thái Hồng