Yên Thành: Còn xảy ra tình trạng bình xét hộ nghèo chưa chính xác

(Baonghean.vn) - Cần nghiêm khắc xử lý đối với các địa bàn còn để xảy ra tình trạng bình xét hộ nghèo chưa chính xác; cấp ủy chưa quan tâm đến công tác xóa đói, giảm nghèo.

Đó là ý kiến của đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tại cuộc làm việc của HĐND tỉnh với UBND huyện Yên Thành chiều 17/4 theo kế hoạch giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc với UBND huyện Yên Thành về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ảnh: Mai Hoa

Là huyện thuần nông, điều kiện kinh tế của đại đa số nhân dân phụ thuộc vào nông nghiệp, cho nên, công tác xóa đói, giảm nghèo luôn được huyện Yên Thành quan tâm chỉ đạo. Theo đó, huyện đã ban hành 2 đề án: “Đẩy mạnh giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2011 - 2015” và “Tăng cường giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, giai đoạn 2016 - 2020”.

Quá trình chỉ đạo, huyện chú trọng ưu tiên các xã khó khăn, nguy cơ tái nghèo, cận nghèo cao, các xã đăng ký về đích nông thôn mới, tạo điều kiện để hộ nghèo có điều kiện phát triển trang trại, gia trại, kinh doanh dịch vụ.... Hiện, toàn huyện có 32% hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ đến thời điểm này đạt 130 tỷ đồng.

Ông Hoàng Danh Truyền - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành thừa nhận việc giảm nghèo trên địa bàn huyện đang thiếu bền vững. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều chương trình hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo như hỗ trợ BHYT; giáo dục; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; hỗ trợ tiền điện..., được thực hiện đầy đủ và đúng đối tượng. Công tác xã hội hóa về giảm nghèo được đẩy mạnh.

Trong 5 năm (2012 - 2016), huyện đã vận động xã hội hóa được hơn 7,3 tỷ đồng tiền mặt quỹ Vì người nghèo và hơn 4,5 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao trực tiếp cho người nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn. Kết quả giảm nghèo tính đến cuối năm 2016, trên địa bàn huyện giảm còn 5,98%.

Tuy nhiên, theo ông Hoàng Danh Truyền - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành: Khó khăn hiện nay là nhiều hộ thoát nghèo có mức thu nhập cận mức chuẩn nghèo; tỷ lệ hộ tái nghèo cao; một số xã có tỷ lệ hộ nghèo cao hơn mức bình quân chung cả tỉnh. Công tác đánh giá chương trình giảm nghèo chưa thường xuyên. Việc điều tra, xác định hộ nghèo, cận nghèo tại một số địa phương chưa đảm bảo chính xác, còn bỏ sót hộ nghèo hoặc đưa vào những hộ không đáp ứng tiêu chí hộ nghèo, cận nghèo... 

Đoàn công tác của HĐND tỉnh tìm hiểu gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Khánh Thành. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện Yên Thành trong công tác giảm nghèo.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: huyện cần có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; nghiêm khắc xử lý đối với các địa bàn còn để xảy ra tình trạng bình xét hộ nghèo chưa chính xác; cấp ủy chưa quan tâm đến công tác xóa đói, giảm nghèo...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh: giải pháp giảm nghèo bền vững mà huyện cần ưu tiên tập trung, đó là thực hiện có hiệu quả 2 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Tăng cường triển khai các chương trình phát triển kinh tế, đổi mới phương thức sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích.

Bên cạnh đó, coi trọng thu hút đầu tư vào địa bàn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập; đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước các cấp về công tác giảm nghèo bền vững; gắn với tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cũng như chính người nghèo nhằm giảm nghèo một cách bền vững./.

Mai Hoa