#yên thành vụ xuân

1 kết quả

van truong

Yên Thành sẵn sàng cho vụ lúa xuân

(Baonghean.vn) - Trong năm 2021, sản xuất nông nghiệp của huyện Yên Thành được đánh giá thắng lợi toàn diện về cả diện tích và năng suất. Thời điểm này, huyện đang tích cực chỉ đạo các địa phương chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho vụ lúa xuân tới.