#zenlensky

25 kết quả

Vì sao Tổng thống Ukraine Zelensky thay Bộ trưởng Quốc phòng?

Vì sao Tổng thống Ukraine Zelensky thay Bộ trưởng Quốc phòng?

Vladimir Zelensky đã chỉ định người đứng đầu Quỹ tài sản nhà nước Rustem Umerov làm ứng cử viên cho chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine và nói rằng Bộ này "cần những cách tiếp cận mới", nhà khoa học chính trị kiêm chuyên gia quân sự Ivan Konovalov bình luận về tình hình với Sputnik.