10 địa phương vi phạm chính sách dân số nhiều nhất tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong năm qua, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên toàn tỉnh vẫn gia tăng, trong đó chiếm tỷ lệ không nhỏ là cán bộ, đảng viên.

Theo tổng hợp của Chi cục Dân số - KHHGĐ, tính đến thời điểm này, trên toàn tỉnh có gần 12.000 trường hợp vi phạm chính sách Dân số - KHHGĐ, sinh con thứ 3 trở lên trong năm 2019. Trong đó, nhiều nhất là huyện Yên Thành với 1.647 trường hợp. Kế đó là các địa phương Quỳnh Lưu (1.529), Diễn Châu (1.494), Thị xã Hoàng Mai (944), Đô Lương (880), Nghi Lộc (871), thành phố Vinh (838), Thanh Chương (769), Nghĩa Đàn (598), Nam Đàn (580).

Tư vấn về chính sách dân số cho người dân huyện Quỳnh Lưu, một trong những địa phương có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao. Ảnh: SH

Trong số này, có 829 trường hợp vi phạm thuộc đối tượng Đảng viên với 231 người làm cán bộ ở các đơn vị, 230 người là giáo viên và 368 người là Đảng viên đang sinh hoạt ở các thôn, xóm. Hiện cũng qua báo cáo của các đơn vị, đã có 2.358 trường hợp đã xử lý vi phạm. Việc vi phạm của đảng viên được xử lý theo Quy định số 102-QĐ/TW Quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Các trường hợp còn lại xử lý theo quy ước, hương ước địa phương và theo quy chế riêng của các đơn vị.

Liên quan đến công tác dân số, theo báo cáo thống kê chuyên ngành của Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thành, thị, dự ước đến 31/12/2019 toàn tỉnh có 49.521 trẻ mới sinh ra, giảm 2.724 trẻ so với năm  2018. Tỷ suất sinh thô là 14,74%o, giảm 1,11%o so với năm 2018.

Trong những năm gần đây, việc sinh con thứ 3 trên các huyện miền núi giảm so với khu vực đồng bằng, thành thị. Ảnh: SH

Cũng theo báo cáo thống kê, số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là 11.387 trẻ, giảm 609 trẻ so với năm 2018. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn tiếp tục tăng với  23,0%, tăng 0,1% so với năm 2018.

Đến thời điểm này, các địa phương có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao hơn mức trung bình chung của tỉnh là Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Đô Lương. Trong khi đó, nhiều huyện miền núi, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên khá thấp như Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong...