Tháng Chạp

Tháng Chạp

(Baonghean.vn) - “Giêng, Hai, Một, Chạp” là cách mà người xưa vẫn thường dùng để chỉ gọi các tháng quan trọng trong năm. Sau tháng Giêng là tháng Hai, sau tháng Hai là tháng Ba… Cứ thế cho đến tháng Mười. Và sau tháng Mười sẽ là tháng Một chứ không phải tháng Mười Một như cách gọi ngày nay. Nối tiếp tháng Một là tháng Chạp.