Người đứng đầu tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân - Bài cuối: Giữ chữ tín với Nhân dân

Người đứng đầu tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân - Bài cuối: Giữ chữ tín với Nhân dân

(Baonghean.vn) - Trong quá trình tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân của cấp ủy, chính quyền, khi đã có sự thống nhất chung thì phải giữ chữ tín với Nhân dân, theo đuổi đến cùng để giải quyết thấu đáo các vấn đề, tránh “qua cầu rút ván”. Bởi việc đối thoại không chỉ nhằm giải quyết một công việc cụ thể, mà trên hết đó là củng cố niềm tin của người dân với cấp ủy, chính quyền!