Gìn giữ Quốc thể, vun đắp Quốc khí, vì một Việt Nam hùng cường

Gìn giữ Quốc thể, vun đắp Quốc khí, vì một Việt Nam hùng cường

(Baonghean.vn) - Vị thế, hình ảnh, sức mạnh, danh dự, uy tín và ảnh hưởng của quốc gia xã hội chủ nghĩa Việt Nam một cách toàn vẹn, đa diện và thống nhất, thể hiện ở từng công dân ngay từ bên trong và trên tất cả các mối bang giao với các nước khác, tất cả làm nên Quốc