Miền Tây cần nguồn lực mới...

Miền Tây cần nguồn lực mới...

(Baonghean.vn) - Quan tâm đầu tư nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội các huyện miền Tây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng để khai thác vùng đất có vị trí, tiềm năng to lớn của Nghệ An.