13 trường tiểu học ở Nghệ An bị thu hồi bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia

(Baonghean.vn)- Sở Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả kiểm tra việc công nhận lại trường chuẩn quốc gia năm học 2015 – 2016.

>>>'Bệnh' thành tích trong thẩm định trường chuẩn?

Trong năm học 2015 – 2016, qua kiểm tra 342 trường tiểu học đã đạt trường chuẩn quốc gia, UBND tỉnh đã có quyết định công nhận lại 329 trường. Trong số này, có 259 trường tiểu học được công nhận lại mức độ 1, có 70 trường được công nhận lại mức độ 2.

Số trường không được công nhận lại là 13 trường. Trong đó, có 5 trường ở Thành phố Vinh, 3 trường ở huyện Quỳnh Lưu, 1 trường thuộc huyện Nghi Lộc, Yên Thành, Diễn Châu, Con Cuông, Nghĩa Đàn.

Trường Tiểu học Hưng Bình (Thành phố Vinh) không được công nhận lại sau khi có một giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo

Sau khi có kết quả, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo thu hồi Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia đối với các trường không được công nhận lại từ năm học 2015-2016 và nộp về Sở  trước ngày  30/92016.

Chỉ đạo các trường trong danh sách không được công nhận lại không công bố là trường chuẩn quốc gia trên trang web và các phương tiện thông tin của trường.

Trường Tiểu học Hà Huy Tập bị "cắt" chuẩn do sỉ số học sinh/lớp vượt quá quy định.

Sở cũng chỉ đạo các trường tiểu học không được công nhận lại tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn theo Biên bản kiểm tra của Đoàn kiểm tra cấp tỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra và cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia trong những năm học tiếp theo.

Trước đó, đầu tháng 9, Báo Nghệ An phản ánh tình trạng bệnh thành tích trong việc thẩm định danh hiệu trường chuẩn Quốc gia, nêu lên những bất cập và những bất cập trong quá trình thẩm định trường chuẩn ở Nghệ An.

Danh sách các trường tiểu học không đủ tiêu chuẩn đề nghị công nhận lại trường chuẩn quốc gia, năm học 2015 – 2016:

TT 

Tên    trường

Địa  phương 

Đã công nhận mức độ

Lý do không công nhận lại

1

TH Lê Lợi 

TP Vinh

2

 - Tiêu chuẩn 1(TC): Sỹ số học sinh/lớp quá cao so với quy định

 - TC3: Diện tích không đủ tối thiểu do sỹ số cao

2

TH Lê Mao

TP Vinh

2

 - TC 1: Sỹ số học sinh/lớp quá cao so với quy định

 - TC 3: Diện tích không đủ tối thiểu do sỹ số cao.

3

TH Hưng Bình

TP Vinh

2

 - TC 2: Giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo;

 - TC 3: Thiếu các phòng: giáo dục nghệ thuật, Thư viện. Phòng ngoại ngữ, Tin học chưa đạt chuẩn về diện tích

4

TH Hồng Sơn

TP Vinh

1

- TC 3: Diện tích không đạt tối thiểu theo quy định (sau khi chuyển KV 2 cho trường mầm non Hồng Sơn)

5

TH Hà Huy Tập 2

TP Vinh

1

 - TC 1: Sỹ số quá cao so với quy định;

6

TH Quỳnh Bảng

Quỳnh Lưu

1

 -TC 2: Xếp loại giáo viên theo chuẩn xuất sắc chưa đạt

 - TC 3: Thiếu 5 phòng học văn hóa, chưa có hướng bổ sung

7

TH Quỳnh Văn B

Quỳnh Lưu

1

 -TC 3: Phòng học xuống cấp không đạt chuẩn, thiếu phòng Mĩ Thuật

8

TH Q. Lâm B

Quỳnh Lưu

1

 - TC 3: Thiếu 3 phòng học, thiếu phòng giáo dục nghệ thuật, diện tích thư viện không đạt (40m2)

9

TH Nghi Xá

Nghi Lộc

1

 - TC 3: Thiếu các phòng: Giáo dục nghệ thuật, Thiết bị giáo dục; Phòng truyền thống – hoạt động đội; Phòng Y tế; Phong kho; Diện tích Thư viên chưa đạt chuẩn.

10

TH Diễn Thành

Diễn Châu

2

 - TC3: Thiếu 3 phòng học văn hóa; Phòng thiết bị giáo dục, phòng Thư viện, phòng Truyền thống và hoạt động đội không đạt chuẩn về diện tích

11

TH Công Thành 2

Yên Thành

1

 - TC3: Thiếu 4 phòng học và phòng chức năng; cơ sở vật chất hiện có xuống cấp; Địa phương đã có cam kết nhưng không khả thi

12

TH Lục Dạ 1

Con Cuông

1

 - TC 2: Xếp loại trường, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng không đạt

13

TH Nghĩa Tân

Nghĩa Đàn

1

 - TC3: Thiếu 4 phòng chức năng, Bàn ghế chưa đạt chuẩn

Mỹ Hà