184 hộ được hỗ trợ nông dân xây dựng chuồng trại gia súc

(Baonghean.vn) - Hàng trăm nông dân Con Cuông được hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi để giảm thả rông gia súc. 

Với các hình thức tuyên truyền đồng bào vùng sâu vùng xa từ bỏ thói quen chăn thả rông gia súc bằng cách nuôi nhốt để phòng tránh dịch bệnh, hỗ trợ cho bà con vay con giống, những năm qua, phong trào phát triển chăn nuôi gia súc của huyện Con Cuông phát triển mạnh. Hiện toàn huyện có 37.000 con trâu bò, 36.000 con lợn. 

Ban quản lý thôn bản bản Thạch Sơn, xã Thạch Ngàn (Con Cuông) kiểm tra và nghiệm thu công trình chuồng chăn nuôi lợn. Ảnh: Tường Vi

Thực hiện Quyết định 56 QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên, năm 2017, huyện Con Cuông được hỗ trợ các nội dung trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp trong đó có chương trình hỗ trợ cho đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

Theo đó, huyện hỗ trợ 184 hộ nghèo tại 5 xã gồm: Lạng Khê, Mậu Đức, Bình Chuẩn, Cam Lâm và Thạch Ngàn; mỗi hộ 1.600.000 đồng để xây dựng chuồng trại chăn nuôi trâu bò, dê, lợn; tổng kinh phí hỗ trợ là 294.400.000 đồng.

Hiện tại đã nghiệm thu công trình chuồng trại chăn nuôi của 106 hộ ở 3 xã Cam Lâm, Lạng Khê và Mậu Đức./.

Tường Vi