25% đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ

(Baonghean.vn) - Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,25% dân số toàn huyện, trong đó đảng viên chiếm 25%

Đó là nội dung Kế hoạch số 25/KH-HU, ngày 24/2/2016 về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) huyện Diễn Châu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng  - an ninh trong tình hình mới, giai đoạn 2016 – 2020 do Huyện ủy Diễn Châu ban hành.

Lực lượng DQTV, DBĐV là một trong các thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời bình tại địa phương. Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của lực lượng này, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy từ huyện đến cơ sở, Huyện ủy Diễn Châu đã ban hành Kế hoạch về xây dựng lực lượng này.

Dân quân tự vệ xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) tuần tra bảo vệ cảng Lạch Vạn. Ảnh Phong Quang

Mục tiêu xây dựng lực lượng DQTV có 100% cán bộ Ban CHQS xã, thị trấn và đơn vị tự vệ tốt nghiệp chuyên nghiệp quân sự. 75% cán bộ thôn, đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng là đảng viên, bộ đội xuất ngũ. Xây dựng lực lượng DQTV, phấn đấu đạt hơn 1,25% dân số toàn huyện, trong đó, đảng viên chiếm 25%.

Để đảm bảo được các con số này, giải pháp được quan tâm là nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh, chất lượng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ hằng năm. Ưu tiên xem xét, quy hoạch những đồng chí đã qua đào tạo trong các trường quân đội có đủ tiêu chuẩn, kinh nghiệm để bố trí vào các vị trí chỉ huy trưởng, chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã. Tuyển chọn, kết nạp DQTV theo đúng quy trình và đảm bảo chất lượng. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác huấn luyện hàng năm.

Về xây dựng lực lượng DBĐV, duy trì sinh hoạt ít nhất mỗi quý một lần. Thường xuyên tiến hành có hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị và các hoạt động huấn luyện, diễn tập, kiểm tra, sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu cao.

Minh Chi