5 đợt điều chỉnh tăng viện phí từ nay đến cuối năm

Việc tăng giá viện phí có tính thêm yếu tố tiền lương sẽ được chia nhỏ thành 5 đợt điều chỉnh, trước mắt áp dụng tại địa phương có tỷ lệ phủ bảo hiểm y tế khoảng 95%.

Theo thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc do liên Bộ Y tế - Tài chính ban hành, giá của gần 2.000 dịch vụ y tế gồm cả tiền lương dự kiến áp dụng từ ngày 1/7. Bộ Y tế đang đề xuất chia nhỏ thành nhiều đợt điều chỉnh viện phí.

Phát biểu tại hội nghị mới đây về việc phát triển bảo hiểm y tế, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, thực hiện mức giá có tiền lương không áp dụng vào cùng một thời điểm mà chia thành nhiều đợt từ nay đến cuối năm 2016, đầu 2017. Mỗi đợt thực hiện ở khoảng 8-10 tỉnh, thành và các bệnh viện trung ương trên địa bàn, mục đích để mỗi tháng giá dịch vụ y tế tác động vào chỉ số giá tiêu dùng CPI khoảng 0,4-0,5%, nhằm kiềm chế lạm phát.

Cụ thể: 

- Đợt 1 dự kiến cuối tháng 8 sẽ điều chỉnh viện phí trước tiên tại các địa phương có tỷ lệ dân số tham gia BHYT khoảng 95%.

- Đợt 2 vào tháng 10 tại tỉnh, thành có tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế khoảng 90% và có mức tác động chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thấp.

- Đợt 3 được thực hiện vào tháng 11 tại nơi có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 85%.

- Đợt 4 vào tháng 12 tại địa phương có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 80%.

- Đợt 5 vào tháng 1/2017 tại các tỉnh còn lại.

Với đợt điều chỉnh giá lần này, những dịch vụ kỹ thuật có chi phí tiền lương cao như tiền ngày giường; các phẫu thuật nặng được xếp loại đặc biệt, loại một có tới 7-8 bác sĩ tham gia làm trong 3-4 giờ... sẽ có mức tăng cao. Các dịch vụ sử dụng ít nhân lực, chi phí tiền lương trong giá dịch vụ thấp như các dịch vụ chiếu chụp, chẩn đoán, xét nghiệm thì có mức tăng thấp hơn.

Ví dụ, giá ngày giường cao nhất là giường điều trị Hồi sức tích cực (ICU), ghép tạng, ghép tủy, ghép tế bào gốc sẽ điều chỉnh khi tính tiền lương dao động 568.900-677.100 đồng. Loại giường này trong đợt điều chỉnh tháng 3 chỉ tăng lên 350.000 đồng. Tương tự, giá giường bệnh nội khoa tại bệnh viện hạng đặc biệt sẽ điều chỉnh lên 215.300 đồng (giá vào tháng 3 là 99.000 đồng).

Khi tiền lương đã được tính vào giá theo lộ trình, năm 2017, Bộ Y tế kiến nghị Chính phủ, UBND, HĐND các tỉnh, thành chuyển phần ngân sách dành chi lương cho các bệnh viện để tăng chi cho y tế dự phòng, y tế cơ sở. Ngoài ra nâng mức hỗ trợ cho người cận nghèo, cho người làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT; nâng mệnh giá thẻ để bảo đảm cân đối quỹ BHYT khi giá tính đủ chi phí...

Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc được liên bộ ban hành điều chỉnh mức giá của 1.898 dịch vụ theo lộ trình. Từ ngày 1/3 thực hiện mức giá bao gồm chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù (phụ cấp thường trực 24/24h, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật). Từ ngày 1/7, mức giá gồm cả tiền lương. Mức giá mới thực hiện trong thanh toán bảo hiểm y tế nên chưa ảnh hưởng đến người chưa tham gia bảo hiểm y tế.

Theo Bộ trưởng Tiến, kiểm tra, giám sát tại một số đơn vị, địa phương cho thấy hầu hết các đơn vị, địa phương đã thực hiện đúng quy định, không thu thêm các chi phí đã tính trong giá, giảm chi tiền túi của người có thẻ bảo hiểm y tế. Các bệnh viện đã sử dụng nguồn thu để cải tạo khu vực khám bệnh, buồng bệnh, bổ sung trang thiết bị để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Theo lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế, đến năm 2018 giá tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp và chi phí quản lý. Năm 2020 giá tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định. Giá dịch vụ y tế tính đúng tính đủ bao gồm 7 yếu tố chi phí: Thuốc, vật tư trực tiếp; điện, nước, xử lý chất thải; duy tu, bảo dưỡng tài sản; tiền lương, phụ cấp; sửa chữa lớn tài sản cố định; khấu hao tài sản; chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Theo VNE