5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phục hồi phát triển kinh tế-xã hội Nghệ An năm 2022

Đức Dũng 06/03/2022 17:31

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và Quốc hội về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện với 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

1- Thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid- 19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội gắn với đầu tư, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở;

2-Bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm;

3-Hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

Thị xã Hoàng Mai nhìn từ trên cao  -Ảnh tư liệu: Hồ Long
Thị xã Hoàng Mai nhìn từ trên cao -Ảnh tư liệu: Hồ Long

4-Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công;

5-Cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này.

Chủ động phối hợp nắm bắt tình hình, phản ánh khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ và các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Kế hoạch này theo ngành, lĩnh vực quản lý;

Đối với các chính sách hỗ trợ chưa có văn bản hướng dẫn triển khai của Trung ương, giao các sở, ngành chủ động phối hợp các Bộ, ngành liên quan để tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể (ngay sau khi Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn). Định kỳ trước ngày 18/8/2022, 18/8/2023 và 18/4/2024 báo cáo tình hình thực hiện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp báo cáo.

Ảnh trên xuống, trái sang:  Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An;  Khu kinh tế Đông Nam; Một góc Khu công nghiệp VSIP.  Ảnh tư liệu
Ảnh trên xuống, trái sang: Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An; Khu kinh tế Đông Nam; Một góc Khu công nghiệp VSIP. Ảnh tư liệu

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài trên địa bàn thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; thông tin, tuyên truyền về quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, kết quả thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên tất cả các lĩnh vực; tạo sự đồng thuận trong xã hội củng cố niềm tin của Nhân dân.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch; định kỳ trước ngày 25/8/2022, 25/8/2023 và 25/4/2024, tham mưu UBND tỉnh có báo cáo kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp. Kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

UBND tỉnh yêu cầu các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành phố, thị xã và các Thủ trưởng cơ quan liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phục hồi phát triển kinh tế-xã hội Nghệ An năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO