62 cánh đồng lớn ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đến nay, Nghệ An đã triển khai được 62 mô hình cánh đồng lớn. Tuy nhiên việc xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh chưa thực sự bền vững.

Sản xuất mía trên cánh đồng mẫu lớn ở Nghĩa Đồng - Tân Kỳ.

Đây là kết quả của 3 năm thực hiện chủ trương chuyển đổi ruộng đất theo Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 08/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh vận động nông dân “dồn điền, đổi thửa” và khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất quy mô lớn trong nông nghiệp.

Cụ thể: Cây lúa có 23 mô hình, diện tích gieo trồng 3.324,9 ha ở Diễn Châu, Yên Thành, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Đô Lương, Nam Đàn, Thanh Chương.

Cây ngô có 10 mô hình, diện tích gieo trồng 725,7 ha năng suất đạt từ 55 - 60 tạ/ha ở các huyện: Tân Kỳ, Anh Sơn và Con Cuông, Thanh Chương, Nam Đàn, Đô Lương.

Cây lạc có 8 mô hình, diện tích gieo trồng 453,71ha năng suất đạt từ 20 - 30 tạ/ha ở các huyện: Diễn Châu; Nghi Lộc, Đô Lương, Nam Đàn.

18 mô hình trồng dưa hấu, dưa chuột, bí xanh, gấc, rau sạch, ớt xuất khẩu ở các huyện Anh Sơn, Hoàng Mai, Tân Kỳ, Thanh Chương, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Con Cuông, Nam Đàn, Yên Thành. 3 mô hình trồng mía, trồng sắn, trồng dứa ở Tân Kỳ, Quỳnh Lưu, Yên Thành.

Năm 2015 và năm 2016 tiếp tục thực hiện hơn 30 mô hình, trong đó, năm 2015 có hơn 20 mô hình.

Chuyển đổi ruộng đất đưa cơ giới hóa vào sản xuất ở Hưng Nguyên. Ảnh Thanh Tâm

Qua đánh giá của ngành nông nghiệp cho thấy: Mặc dù tỉnh đã xây dựng được nhiều cánh đồng mẫu lớn, nhưng còn chưa có những cơ chế đủ mạnh để khuyến khích người dân xây dựng cánh đồng lớn và việc tích tụ ruộng đất theo hướng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, việc xây dựng cánh đồng lớn ở Nghệ An chưa thực sự bền vững.

Trân Châu