​63 cụm thi THPT quốc gia 2017

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga vừa có quyết định giao nhiệm vụ cho các Sở GD-ĐT tổ chức, phối hợp các trường ĐH, CĐ tổ chức cụm thi theo đúng quy định.

Các sở chịu trách nhiệm in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thông báo kết quả thi, phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp và báo cáo về Bộ GD-ĐT.

Ảnh minh họa.

Theo quyết định của bộ, cả nước có 63 cụm thi. Cụm thi tại Hà Nội có 10 trường ĐH, học viện phối hợp Sở GD-ĐT tổ chức. Cụm thi tại TP.HCM có 8 trường ĐH phối hợp Sở GD-ĐT TP.HCM.

Ở các tỉnh, thành còn lại, mỗi cụm có 2 - 3 trường ĐH, CĐ phối hợp các Sở GD-ĐT tổ chức.

            Cụm thi số 28  tại Tỉnh Nghệ An

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Nghệ An

Đơn vị phối hợp:

-         Trường Đại học Vinh;

-         Trường Đại học Kinh tế Nghệ An;

-         Trường Đại học Y Khoa Vinh;

-         Trường Đại học Công nghiệp Vinh;

-         Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;

-         Học viện Kỹ thuật Mật mã;

-         Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

Theo TTO