9 tháng, hơn 57 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở Nghệ An được vay vốn ưu đãi

(Baonghean.vn) - 9 tháng đầu năm 2020, có 57.674 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi. Tín dụng chính sách tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong tỉnh.

Chiều 19/10, Ban đại diện HĐQT ngân hàng chính sách Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 65 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thu - Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh Nghệ An chủ trì. Tham dự có các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh.

12/19 chương trình có tăng trưởng dư nợ

Đến 30/9/2020, tổng nguồn vốn đạt 9.038 tỷ đồng, tăng 662 tỷ đồng so với năm 2019, đạt tốc độ tăng trưởng 7,9%. Doanh số cho vay 9 tháng đạt 2.356,7 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước.

Các chương trình có doanh số giải ngân lớn vẫn tập trung vào các chương trình được giao tăng trưởng và có nhu cầu lớn như: Cho vay hộ cận nghèo có doanh số đạt 730 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 517 tỷ đồng; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đạt 300 tỷ đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 290 tỷ đồng;  cho vay tạo việc làm và hỗ trợ việc làm đạt 99 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đạt 44,2 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội đạt 38 tỷ đồng.

Có 04 chương trình doanh số giảm so với cùng kỳ năm trước (gồm: cho vay hộ nghèo, cho vay học sinh sinh viên, cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số và cho vay hỗ trợ vốn các Hợp tác xã TP Vinh). Có 4 chương trình đã hết thời hạn cho vay nên không phát sinh doanh số cho vay, chỉ thực hiện thu hồi nợ khi đến hạn.

Giám đốc NHCSXH chi nhánh Nghệ An báo cáo kết quả hoạt động tín dụng chính sách 9 tháng đầu năm. Ảnh: Thu Huyền

Doanh số thu nợ đạt 1.754 tỷ đồng, chiếm 74,4% doanh số cho vay, góp phần quan trọng tạo nguồn vốn cho vay quay vòng ổn định, chủ động tại địa phương, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong điều kiện vốn cấp từ trung ương gặp khó khăn.

Đến 30/9/2020, tổng dư nợ đạt gần 8.961 tỷ đồng. Trong 19 chương trình đang thực hiện có 12/19 chương trình có tăng trưởng dư nợ so với đầu năm, một số chương trình tăng lớn như: Cho vay hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay tạo việc làm... Chất lượng tín dụng tiếp tục được nâng lên, nợ quá hạn và nợ khoanh tiếp tục giảm so với quý trước và giảm mạnh so với đầu năm.

Đồ họa: Lâm Tùng
9 tháng đầu năm 2020, có 57.674 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi. Tín dụng chính sách tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong tỉnh.

Kiện toàn bộ máy Ban đại diện, nâng chất lượng hoạt động tín dụng

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên HĐQT Ngân hàng CSXH, kết luận cuộc họp, Giám đốc NHNN chi nhánh Nghệ An Nguyễn Thị Thu Thu đánh giá cao kết quả đạt được của ngân hàng chính sách. Những tháng đầu năm, mặc dù chịu sự tác động xấu của dịch bệnh, song sang quý III, Chi nhánh đã tranh thủ tốt nguồn vốn từ trung ương, đẩy nhanh giải ngân các chương trình nhằm đáp ứng vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khôi phục sản xuất, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thu - Giám đốc NHNN chi nhánh Nghệ An phát biểu kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Thu Huyền

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020, đề nghị các thành viên Ban đại diện duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ và kịp thời bổ sung, kiện toàn bộ máy của Ban đại diện, nhất là sau Đại hội Đảng các cấp. Các thành viên Ban đại diện cấp huyện chủ động sắp xếp, bố trí thời gian để tổ chức kiểm tra theo kế hoạch đảm bảo thời gian và chất lượng.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh nghiên cứu xây dựng Đề án cho vay đối với người lao động thuộc diện hộ mới thoát nghèo đi lao động nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách địa phương trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện, nhằm đẩy nhanh công cuộc giảm nghèo bền vững...

Cán bộ NHCS huyện Quỳ Hợp kiểm tra mô hình vay vốn phát triển kinh tế trang trại của gia đình ông Chu Quốc Trụ ở xóm Mỹ Đình, Châu Đình, Quỳ Hợp. Ảnh: Thu Huyền

Đối với Ngân hàng CSXH, tiếp tục bám sát, tranh thủ tối đa các nguồn vốn từ trung ương đến địa phương để tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng tín dụng các chương trình. Thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng; tăng cường kiểm tra chuyên đề và giám sát từ xa nhằm phát hiện, ngăn ngừa và chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện...

Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh Nghệ An cũng đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người vay sử dụng vốn có hiệu quả, lồng ghép với các chương trình dự án, làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo bền vững.