91 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy: Trách nhiệm và tự hào

Trần Minh Thơ ((Văn phòng Tỉnh uỷ Nghệ An))

(Baonghean.vn) - Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (từ ngày 14 đến 31/10/1930 tại Hương Cảng, Trung Quốc) quyết định thành lập Văn phòng cấp ủy và các bộ phận chuyên môn giúp việc Trung ương Đảng. Đáp ứng nguyện vọng của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên văn phòng các cấp ủy Đảng, Ban Bí thư Trung ương quyết định lấy ngày 18/10/1930 làm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy Đảng.

Khắc sâu lời dạy của Bác

Thời kỳ đầu của cách mạng, khi Đảng còn hoạt động bí mật (1930 - 1945), công tác văn phòng cấp ủy đảm nhiệm công việc in ấn tài liệu, truyền đơn của Đảng, giao thông liên lạc, đưa đón, bảo vệ cán bộ… Sau khi Đảng hoạt động công khai, văn phòng được coi là cơ quan tham mưu, phục vụ đặc biệt quan trọng của cấp ủy Đảng. Vì thế, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình, cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng”.

91 năm qua, mặc dù trong từng giai đoạn, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ có sự thay đổi, bổ sung, song văn phòng cấp ủy Nghệ An nói chung và Văn phòng Tỉnh ủy nói riêng đã khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chất lượng thẩm định nội dung, chương trình, đề án trình cấp ủy trên các lĩnh vực ngày càng được nâng cao, đúng quy trình, quy định.

Tổ chức, phối hợp tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế quan trọng, tạo dấu ấn, sức lan tỏa lớn, góp phần nâng cao vị thế tỉnh Nghệ An. Công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu, công nghệ thông tin, quản trị, lễ tân, hậu cần, tài chính Đảng; công tác phối, kết hợp trong tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ngày càng đổi mới, hiệu quả. Việc theo dõi, phản ánh kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và thực hiện chức năng trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo ngày càng đầy đủ, chính xác, có chiều sâu.

Chỉ riêng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy bàn, cụ thể hóa, thông qua 286 nội dung trong chương trình công tác, 88 nội dung ngoài chương trình công tác, 5 nội dung thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương; ban hành 9 nghị quyết, 30 chỉ thị, 13 thông tri, 199 kết luận, 106 chương trình, 28 đề án, 255 kế hoạch, 2.370 thông báo, 3.826 quyết định, 71 quy định, 13 quy chế, 638 báo cáo, trên 6.000 công văn lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực.

Đặc biệt, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị tham mưu Tỉnh ủy sơ kết năm 5 thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; các văn kiện trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiều nội dung quan trọng khác có tính chiến lược, lâu dài, bền vững trong định hướng phát triển tỉnh Nghệ An đảm bảo chất lượng, công phu, khoa học, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận.

91 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy: Trách nhiệm và tự hào ảnh 1
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Ảnh tư liệu 

Đổi mới toàn diện đáp ứng bối cảnh phát triển

Ngay sau khi đại hội đảng bộ các cấp thành công, văn phòng cấp ủy các cấp và Văn phòng Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu xây dựng quy chế, quy định, chương trình làm việc của cấp ủy, giúp cấp ủy thực hiện đúng quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, đổi mới phương pháp công tác theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động, toàn diện, sâu sát, thực tiễn, khoa học, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

91 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy: Trách nhiệm và tự hào ảnh 2
Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19, quang cảnh tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu tổ chức tốt nhiều hội nghị trực tuyến quan trọng giữa Tỉnh ủy với các địa phương, đơn vị; nhất là Hội nghị về công tác phòng, chống dịch Covid -19 (ngày 17/9/2021) giữa điểm cầu tại Tỉnh ủy với 3 điểm cầu cấp tỉnh, 21 điểm cầu cấp huyện, 436 điểm cầu cấp các xã, phường, với trên 7.900 người tham gia.

Đây là hội nghị hết sức quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” - vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội vừa tập trung làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương. Văn phòng cấp ủy các huyện, thành, thị đã phát huy rất hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý tài liệu đi, đến, điều hành công việc; nhiều huyện miền núi như Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong… đã thường xuyên tổ chức hội nghị trực tuyến đến các xã vùng sâu, vùng xa, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đến cơ sở nhanh chóng, kịp thời, chính xác, tiết kiệm thời gian, chi phí, đi lại.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị triển khai công tác Văn phòng. Ảnh: Trần Minh Thơ
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị triển khai công tác Văn phòng. Ảnh: Trần Minh Thơ

Sự nỗ lực, phấn đấu, tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ trong 91 năm qua của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức văn phòng cấp ủy và Văn phòng Tỉnh ủy đã góp phần tích cực vào những thắng lợi đặc biệt quan trọng trong tiến trình đấu tranh, bảo vệ, xây dựng, phát triển quê hương Nghệ An.

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba vào năm 2010, Huân chương Lao động hạng Nhất vào năm 2002; Huân chương  Lao động hạng Ba cho Phòng Cơ yếu, Văn phòng Tỉnh ủy vào năm 2000. Nhiều tập thể, cá nhân văn phòng cấp ủy được tặng thưởng huân, huy chương, cờ thi đua, bằng khen, kỷ niệm chương và các phần thưởng cao quý khác.

Mô hình mới - trách nhiệm cao

Hiện nay, việc thực hiện mô hình văn phòng cấp ủy phục vụ chung đặt ra cho Văn phòng Tỉnh ủy nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn. Để thực hiện tốt mô hình này, Văn phòng Tỉnh ủy đã triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, gắn với thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; quan tâm công tác chính trị, tư tưởng, lắng nghe ý kiến đề xuất, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Do đặc thù công việc, được gần gũi và làm việc trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo cao nhất của cấp ủy, được tiếp xúc nhiều, nhanh thông tin nên mỗi cán bộ, công chức, viên chức văn phòng cấp ủy luôn xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ và đặt mình trong trạng thái "sẵn sàng" với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tự phấn đấu, rèn luyện, chủ động, tích cực, bản lĩnh, tận tâm, tận lực để công tác tham mưu, phục vụ luôn bảo đảm chính xác, kịp thời, khoa học, hiệu quả.

Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy là dịp để mỗi cán bộ, công chức, viên chức văn phòng cấp ủy Nghệ An nói chung, Văn phòng Tỉnh ủy nói riêng nhận thức sâu sắc rằng: Trong thời gian tới, ngoài việc phát huy truyền thống “Đoàn kết, sáng tạo, trung thành, tận tụy, chu đáo”, thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các quy định về nêu gương để xây dựng Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy các cấp trong sạch, vững mạnh, nội bộ cơ quan đoàn kết, còn phải nỗ lực, phấn đấu, tự giác, tự soi, tự khắc phục các thiếu sót, khuyết điểm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

91 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy: Trách nhiệm và tự hào ảnh 5
Cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp. Ảnh: Thanh Lê

Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa nhất để văn phòng cấp ủy luôn xứng đáng là cơ quan tham mưu, giúp việc đặc biệt quan trọng, tin cậy của các cấp ủy Đảng, với truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước. Đây cũng là hành động cụ thể của mỗi cán bộ, công chức, viên chức văn phòng cấp ủy trong việc đóng góp sức mình cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Tin mới

Thông tin nổi bật ngày 12/8

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/8

(Baonghean.vn) - Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An; Nghệ An đốc thúc và yêu cầu ký cam kết về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; Rằm tháng Bảy hướng về tổ tiên, nguồn cội… là những thông tin đáng chú ý trong ngày 12/8.
Từ chuyện trở về của anh Liễu

Từ chuyện trở về của anh Liễu

(Baonghean.vn) - Thế là anh Vi Văn Liễu đã tìm về được với gia đình ở xã Xá Lượng, huyện Tương Dương. Mấy hôm nay chuyện này được đem ra bàn tán râm ran khắp các làng trên, bản dưới.
Trung ương Đoàn đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong thực hiện công tác thanh niên

Trung ương Đoàn đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong thực hiện công tác thanh niên

(Baonghean.vn) - Chiều 12/8, Đoàn giám sát do Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
Vinamilk nhận giải phát triển bền vững 2022

Vinamilk nhận giải phát triển bền vững 2022

(Baonghean.vn) - Ngày 10/8/2022, tại sự kiện công bố TOP 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững năm 2022 (TOP 50 Corporate Sustainability Awards - CSA) do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức, Công ty Vinamilk đã được vinh danh Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu thuộc khối doanh nghiệp niêm yết.
Dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng vùng nuôi tôm Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu

Nghệ An đốc thúc và yêu cầu ký cam kết về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Trước tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh còn chậm trễ so với kế hoạch và tỷ lệ chung cả nước, UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 6055/UBND-KT ngày 10/8 gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành thị đốc thúc và yêu cầu các đơn vị ký cam kết về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.
Bắt đối tượng gây án vào rạng sáng khiến 2 người chết, 2 người bị thương

Bắt đối tượng gây án vào rạng sáng khiến 2 người chết, 2 người bị thương

(Baonghean.vn) - Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đến 5h30phút sáng ngày 12/8, Công an huyện Quỳ Châu đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh truy bắt thành công đối tượng vừa gây ra vụ án mạng làm 2 người chết, 2 người bị thương tại địa bàn vào rạng cùng ngày…
Những sai lầm phá hủy hệ thống phanh ô tô

Những sai lầm phá hủy hệ thống phanh ô tô

Phanh là bộ phận giúp người điều khiển kiểm soát tốc độ của xe hơi. Tuy nhiên, một số tài xế thường có những thói quen lái sai lầm khiến bộ phận này nhanh chóng giảm tuổi thọ, tăng nguy cơ tai nạn.
Cụm trang trại bò sữa Vinamilk Đà Lạt được vinh danh tại Giải thưởng môi trường Việt Nam

Cụm trang trại bò sữa Vinamilk Đà Lạt được vinh danh tại Giải thưởng môi trường Việt Nam

(Baonghean.vn) - Với chiến lược phát triển bền vững và những chương trình hành động về bảo vệ môi trường được thực hiện bài bản, Vinamilk với cụm Trang trại bò sữa Vinamilk Đà Lạt, đã là 1 trong 3 doanh nghiệp xuất sắc được trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố.