#an toàn thông tin

9 kết quả

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Văn phòng không giấy tờ sẽ giúp giải quyết nạn tham nhũng vặt!

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Văn phòng không giấy tờ sẽ giúp giải quyết nạn tham nhũng vặt!

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhận định: "Khi một bộ hồ sơ điện tử được tạo ra, nó sẽ hạn chế việc tiếp xúc giữa người dân và công chức thực thi công vụ. Văn bản cứ đến đúng hạn là được trình, ký, đánh số rồi chuyển đi, không một tích tắc nào bị lãng phí".
Tăng cường quản lý báo chí, mạng xã hội và các loại hình truyền thông trên internet

Tăng cường quản lý báo chí, mạng xã hội và các loại hình truyền thông trên internet

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 558/KH-UBND-NC triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị và Chi thị số 27-CT/TƯ ngày 22/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triền và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet.