Ban Dân vận Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phạm Bằng 07/06/2022 16:12

(Baonghean.vn) - Trong không khí thiêng liêng, đoàn đại biểu xin bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta.

Khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Hội Người cao tuổi trong xã hội

07/06/2022

Chiều 7/6, Ban Dân vận Trung ương, Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết mô hình thí điểm Hội Người cao tuổi do đồng chí Triệu Tài Vinh - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham gia cùng đoàn có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết mô hình thí điểm Hội Người cao tuổi vào dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Trong không khí thiêng liêng, đoàn đại biểu xin bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta.

Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hoà bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh được tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng hình ảnh của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng của Người luôn soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, trong những năm qua, cán bộ, công chức Ban Dân vận Trung ương luôn thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống, giải quyết có hiệu quả nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Những kết quả quan trọng đó đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong giờ phút thiêng liêng, đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Dân vận Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO