#bản Minh Châu

2 kết quả

Có 'cái chữ' thì làm gì cũng hiệu quả

Có 'cái chữ' thì làm gì cũng hiệu quả

(Baonghean.vn) - Đó là suy nghĩ của anh Xồng Bá Cha - Trưởng bản Minh Châu, xã Tri Lễ (Quế Phong) - người không chỉ năng động, nhiệt tình trong các phong trào của bản, mà còn là tấm gương đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.