#bán sang Trung Quốc

13 kết quả

Hành trình giải cứu ba phụ nữ bị lừa sang Trung Quốc

Hành trình giải cứu ba phụ nữ bị lừa sang Trung Quốc

(Baonghean.vn) - Tin tưởng người phụ nữ cùng địa phương dẫn sang Trung Quốc làm việc với mức lương ổn định, ba phụ nữ đã đồng ý đi cùng. Tuy nhiên, khi sang đến nơi, các đối tượng lại yêu cầu gia đình phải đưa 120 triệu đồng tiền chuộc mới được thả về.