Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 10/2020

(Baonghean.vn) - Sáng 29/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 10/2020 nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc.
Dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số ban, sở, ngành. Ảnh: Thành Duy
Dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số ban, sở, ngành. Ảnh: Thành Duy

Trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Nghị quyết).

Nội dung quán triệt gồm: Chuyên đề phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025 và Chuyên đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu về dự thảo Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu về dự thảo Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Việc tổ chức các hội nghị quán triệt sẽ thực hiện ở 3 cấp: tỉnh, huyện (tương đương) và cấp cơ sở. Ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện trong thời gian 1 ngày, thực hiện ngay trong tháng 11/2020.

Ở cấp huyện tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ cốt cán ở đơn vị, địa phương mình trong thời gian 1 ngày, hoàn thành trước 30/12/2020. Cấp cơ sở tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên của địa phương, đơn vị mình trong thời gian 1 buổi, hoàn thành trước 30/1/2021.

Đặc biệt, theo kế hoạch, bí thư, thủ trưởng các địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm quán triệt Nghị quyết tại địa phương, đơn vị. Nếu mời báo cáo viên cấp trên thì báo cáo viên chỉ giới thiệu Nghị quyết và Chương trình hành động của tỉnh; còn kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết phải do bí thư, chủ tịch, thủ trưởng các địa phương, đơn vị, triển khai.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu góp ý về dự thảo Báo cáo kết quả và rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu góp ý về dự thảo Báo cáo kết quả và rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với dự thảo Kế hoạch; đồng thời thảo luận, đề xuất cân nhắc tổ chức học tập, quán triệt trực tuyến từ tỉnh về đến cấp huyện và tương đương đối với những nơi có điều kiện.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thống nhất với dự thảo Kế hoạch, đồng thời đề nghị các cơ quan tham mưu tiếp thu điều chỉnh một số nội dung theo ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, đối với thành phần tham gia học tập, quán triệt ở cấp tỉnh, cấp huyện cần lưu ý bổ sung thêm các đồng chí là chủ tịch HĐND không tham gia cấp ủy khóa mới. Một số đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đóng trên địa bàn TP. Vinh kết nối trực tuyến với Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết của cấp tỉnh để nghe các nội dung quán triệt; đồng thời ngay sau đó, các đảng bộ tiếp tục quán triệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền theo quy định.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu góp ý về xây dựng Quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu góp ý về xây dựng Quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thông qua học tập, quán triệt Nghị quyết nhằm tạo đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ và toàn xã hội; đoàn kết, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Gắn học tập, quán triệt Nghị quyết với thảo luận và thông qua chương trình (kế hoạch) hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. 

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc về một số nội dung liên quan đến Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 827/QĐ -TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển TP. Vinh thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc về một số nội dung liên quan đến Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 827/QĐ -TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển TP. Vinh thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả và rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; xem xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ Đại hội; cho ý kiến về việc xây dựng Quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua chủ trương triển khai Đề án “Địa chí Nghệ An trong bối cảnh đương đại” với 3 tập sách; đồng thời lưu ý thêm một số nội dung như về sửa tên gọi của Đề án, xây dựng lộ trình và thời gian thực hiện cụ thể; bổ sung, chỉnh sửa, sắp xếp các danh mục khoa học, hợp lý.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, các ý kiến ủng hộ việc số hóa các tập sách địa chí, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trong Đề án phải tính đến sau khi hoàn thành phiên bản số hóa của sách, hàng năm phải có hội đồng nghiên cứu, cập nhật thông tin, số liệu mới để đảm bảo giá trị, cung cấp thông tin kịp thời cho độc giả.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 827/QĐ -TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển TP. Vinh thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023. 

Dự thảo Kế hoạch đã xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện Quyết định 827 gắn với nhiệm vụ và phân công thực hiện cụ thể trên các nội dung quy hoạch và quản lý quy hoạch; phát triển các ngành, lĩnh vực trọng tâm để trở thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ gồm: tài chính, tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm; thương mại; du lịch; khoa học - công nghệ; công nghệ thông tin; công nghiệp công nghệ cao; y tế; văn hóa; thể dục, thể thao; giáo dục và đào tạo. 

Cùng với đó là nhiệm vụ phát triển hạ tầng giao thông; các giải pháp về huy động nguồn lực đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, sử dụng đất, nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, cải cách hành chính và phát triển hợp tác kinh tế.

Trung tâm TP. Vinh, Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thành Duy
Trung tâm TP. Vinh, Nghệ An.  Ảnh tư liệu: Thành Duy

Đây là những nội dung hết sức quan trọng góp phần triển khai các định hướng lớn của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất với kế hoạch do Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ghi nhận UBND tỉnh và TP. Vinh đã xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể; đồng thời lưu ý phải lượng hóa lộ trình, tiến độ, thứ tự ưu tiên các dự án cần thực hiện từ nay đến năm 2023, đến 2025 và đến 2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủng hộ chủ trương việc phân cấp, phân quyền cho thành phố để hoạt động năng động, linh hoạt hơn, do đó TP. Vinh cần chủ động đề xuất để cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét.

Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghe và cho ý kiến về việc thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 827.

tin mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh núi Chung tại huyện Nam Đàn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh núi Chung tại huyện Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Đây là dự án nhằm cụ thể hóa đồ án Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1943/QĐ-TTg ngày 27/11/2020.

Giải pháp nào cho tình trạng đình công không đúng pháp luật

Giải pháp nào cho tình trạng đình công không đúng pháp luật?

(Baonghean.vn) -Nhiều hệ lụy khó lường xảy ra khi đình công, ngừng việc trái pháp luật. Vì thế, phòng ngừa, hạn chế đình công là việc làm cần thiết. Chương trình Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chí Công- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh về vấn đề này.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/11

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11; Thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy công nghệ Everwin Precision tại Nghệ An; Tập huấn, cập nhật các quy định mới về biến đổi khí hậu và Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Sôi nổi hội thi "Là con gái để tỏa sáng"...

HĐND tỉnh dự kiến chất vấn 2 nhóm vấn đề tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

HĐND tỉnh dự kiến chất vấn 2 nhóm vấn đề tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

(Baonghean.vn) - Hai nhóm nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh, gồm: Công tác quản lý, hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh và các tổng đội thanh niên xung phong; và giải pháp để phát triển du lịch Nghệ An thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 29/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 29/11

(Baonghean.vn) - Quốc hội đồng ý bổ sung 1.275 tỷ đồng đền bù giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An; Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 trên địa bàn Nghệ An tăng 0,12%; Nhiều mỏ cát xây dựng tồn đọng khối lượng lớn… là những thông tin nổi bật ngày 29/11.

Đại biểu Quốc hội Trần Nhật Minh: Cần nâng tiền đặt cọc khi tiến hành đấu giá

Đại biểu Quốc hội Trần Nhật Minh: Cần nâng tiền đặt cọc khi tiến hành đấu giá

(Baonghean.vn) - Trong chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thảo luận về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Ông Trần Nhật Minh - Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đề xuất cần nâng tiền đặt cọc khi tiến hành đấu giá để hạn chế 'cò' đấu giá, bỏ cọc.

Bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Sáng 29/11, sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/11

(Baonghean.vn) - Khởi công 2 dự án thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ; Một tập đoàn nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án 120 triệu USD tại Nghệ An; Ngày hội Thiếu nhi Nghệ An với chuyển đổi số...

Khởi công 2 dự án thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khởi công 2 dự án thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Sáng 28/11, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn T&T phối hợp tổ chức Lễ khởi công dự án Khu du lịch văn hoá và dự án thác 9 tầng tại Khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan, thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới

 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Kishida nhất trí ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên “Đối tác Chiến lược toàn diện vì Hoà bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” tại cuộc hội đàm vào ngày 27/11.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/11

(Baonghean.vn) - Ban hành Quy định tiêu chí, phương pháp, quy trình đánh giá, xếp loại đảng bộ huyện ủy, thành ủy, thị ủy; Nhiều địa phương gặp khó khi thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao; Người chăn nuôi ở Nghệ An tích cực chăm sóc đàn vật nuôi, chuẩn bị thị trường Tết…

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh rà soát, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các cơ chế, chính sách hiệu quả

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh rà soát, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các cơ chế, chính sách hiệu quả

(Baonghean.vn) - Chiều 27/11, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết và báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2023, nhiệm vụ năm 2024, trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2023.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu: Việc khuyến khích, tăng cường quản lý đối với hoạt động lưu trữ tư là hết sức cần thiết

Đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu: Việc khuyến khích, tăng cường quản lý đối với hoạt động lưu trữ tư là hết sức cần thiết

(Baonghean.vn) - Chiều 27/11, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp.

HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện hơn 700 công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện hơn 700 công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

(Baonghean.vn) - Thẩm tra 3 dự thảo nghị quyết về thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã đồng tình chủ trương trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 17 để thực hiện 701 công trình, dự án.

Thống nhất trình HĐND tỉnh Nghệ An xem xét ban hành chủ trương đầu tư dự án 287 tỷ đồng nâng cấp 'con đường đau khổ' ở huyện Quỳ Hợp

Thống nhất trình HĐND tỉnh Nghệ An xem xét ban hành chủ trương đầu tư dự án 287 tỷ đồng nâng cấp 'con đường đau khổ' ở huyện Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Thẩm tra dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 532 tại huyện Quỳ Hợp; các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đồng tình trình HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án với tổng nguồn vốn đầu tư 287 tỷ đồng.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/11

(Baonghean.vn) - Nghệ An ban hành chỉ thị tăng cường phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; Nỗ lực tháo nút thắt trong hành trình gỡ thẻ vàng IUU; Liên đoàn Bóng đá châu Á nhận định về cơ hội của đội tuyển Việt Nam... là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/11

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghệ An phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 95,11%; Vì sao cần cưỡng chế thu hồi đất tại thị trấn Hưng Nguyên để bàn giao cho nhà đầu tư dự án VSIP?… là một số nội dung đáng chú ý trên Baonghean.vn.