Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về công tác tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy

(Baonghean.vn) - Tổ chức bộ máy trong tỉnh Nghệ An được sắp xếp cơ bản tinh gọn, hợp lý, theo đúng quy định; tổng biên chế toàn tỉnh giảm với tỷ lệ 10,02% so với năm 2015; giảm 232 đơn vị sự nghiệp công lập.

Chiều 27/5, trong phiên họp thường kỳ tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe kết quả sau 6 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” và 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về công tác tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy ảnh 1
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

TỔNG BIÊN CHẾ TOÀN TỈNH GIẢM 10,02%

Thực hiện các nghị quyết trên, đối với kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, đến ngày 30/4/2021, các cơ quan, đơn vị, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện giảm được 21 phòng; giảm 232 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt tỷ lệ 11,8%; giảm 612 phòng trực thuộc đơn vị sự nghiệp; giảm được 5 ban, với 5 phòng trực thuộc ở các ban dự án cấp tỉnh, cấp huyện; giảm 20 xã và 2.082 người. 

So với năm 2015, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện đã giảm được 6.805 người, trong đó công chức giảm 582 người (khối Đảng giảm 156 người, chiếm 10,03%; khối Nhà nước giảm 376 người, chiếm 10, 21%; viên chức giảm 6.223 người, chiếm 10,01%.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về công tác tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy ảnh 2
Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai các mô hình như: Tổ chức lại văn phòng cấp ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh; thực hiện thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của cấp ủy và cơ quan chuyên môn chính quyền…

Phát biểu tại cuộc làm việc, các ý kiến đồng tình với dự thảo báo cáo do Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình, đồng thời nêu thêm một số ý kiến. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận hiệu quả thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; tuy nhiên gắn với đó còn một số khó khăn chưa cần sớm được giải quyết như phôi bằng của trung tâm chính trị…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về công tác tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đồng tình cao với các giải pháp, nhiệm vụ trong thời gian tới mà dự thảo báo cáo đề ra, tuy nhiên, để thực hiện tinh giản biên chế, giảm đầu mối song vẫn nâng cao được chất lượng hoạt động cơ quan, đơn vị; hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức thì cần tiếp tục đẩy mạnh rà soát đề án vị trí việc làm trong tình hình mới; gắn với đó là thực hiện tốt chính sách cho người lao động.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về công tác tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị cần đánh giá kết quả tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời nêu lên những khó khăn khi thực hiện thí điểm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đồng thời là chánh thanh tra cấp huyện.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cũng nêu thực trạng đến nay chưa có phương án sử dụng cơ sở vật chất sau sáp nhập xã, xóm, do đó cần có phương án để kiện toàn cơ sở vật chất đơn vị mới sau sáp nhập, vừa tránh lãng phí; cùng với đó là chế độ cho cán bộ xã, xóm đang còn có nhiều ý kiến từ cơ sở.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về công tác tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy ảnh 5
Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đề nghị tỉnh kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư sớm ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; chủ động sơ kết thí điểm nhất thể hóa chức danh, xem xét bố trí lại chức danh cán bộ thú y cấp xã…

RÀ SOÁT, GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN SAU SÁP NHẬP XÃ, XÓM

Kết luận nội dung này, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất tỉnh đánh giá, cả 3 nghị quyết trên đều có tác động sâu sắc nhưng quá trình thực hiện ở tỉnh đã bám sát kế hoạch thực hiện và thực hiện được nhiều nội dung công việc, cơ bản đảm bảo. Mặc dù sáp nhập, sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế song công việc, điều hành vẫn nhịp nhàng, tiếp tục phát huy được. 

Mặc dù ở bình diện chung các mục tiêu đã đạt được, tuy nhiên khi đi vào phân tích sâu, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu một số nội dung công việc cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về công tác tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy ảnh 6
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Đó là vẫn còn chưa công bằng vì còn một số cơ quan, đơn vị thực hiện tinh giản biên chế chưa đạt chỉ tiêu; cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức chưa đạt yêu cầu về giảm tỷ lệ nhóm lãnh đạo, quản lý và phục vụ; tăng nhóm chuyên môn nghiệp vụ… Đây là những vấn đề mà Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần rà soát lại để chỉ rõ, nguyên nhân khách quan, chủ quan để báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo công bằng. 

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng yêu cầu cần phải làm rõ nguyên nhân một số nội dung công việc thực hiện chậm như: hoạt động của hội và sửa chữa, bổ sung, rà soát các quy định về tổ chức hoạt động của hội; việc xử lý khắc phục, sai phạm trong quá trình tuyển dụng cán bộ, công chức; thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hóa đối với đơn vị sự nghiệp công lập ở một số lĩnh vực.

Đặc biệt đối với bố trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất sau sáp nhập xã, xóm, đồng chí Thái Thanh Quý yêu cầu tập trung cao độ để giải quyết trong thời gian tới; đồng thời tiến hành rà soát, tiếp thu ý kiến của nhân dân, cán bộ cơ sở một cách khách quan về những khó khăn sau sáp nhập xóm, tinh giản một số chức danh, chế độ cho cán bộ khối, xóm để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy có những quyết sách chỉ đạo phù hợp.

Bên cạnh đó, sau khi thực hiện thí điểm một số mô hình như: Văn phòng dùng chung cấp ủy; thí điểm chủ nhiệm UBKT đồng thời là chánh thanh tra cấp huyện… vẫn còn khó khăn trong quá trình vận hành nên cần phải quan tâm tham mưu cho tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo. 

Mặt khác, trong tổng biên chế chung toàn tỉnh giảm, song cần nghiên cứu xem xét để cân nhắc phân bổ chỉ tiêu biên chế cho phù hợp với các khối, các cơ quan, đơn vị trên cơ sở căn cứ vào đề án vị trí việc làm; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích cho những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy để khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức.

Trong chương trình làm việc chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 03 KL/TW, ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290 QĐ/TW, ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị;…

Tin mới

HLV Phạm Minh Đức nhận nhiệm vụ giải cứu SHB.ĐN.

Phạm Minh Đức, ‘Mourinho Việt Nam’ nhận nhiệm vụ cứu SHB Đà Nẵng; HLV Hoàng Anh Tuấn làm điều bất ngờ với trung vệ cao 1m92 của U17 Việt Nam

(Baonghean.vn) -  CLB SHB Đà Nẵng đã quyết định chia tay ông Phan Thanh Hùng và bổ nhiệm HLV Phạm Minh Đức;  Đinh Quang Kiệt đã được HLV Hoàng Anh Tuấn thử nghiệm ở vị trí tiền đạo cho U17 Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
Đọc truyện đêm khuya: Quân khu Nam Đồng - Phần XIII: Ghen 1

Đọc truyện đêm khuya: Quân khu Nam Đồng - Phần XIII: Ghen 1

(Baonghean.vn) - Chắc hẳn ai đã từng yêu đều biết cảm xúc ghen tuông mang đến cho người trong cuộc cảm xúc như thế nào. Trong chương trình đêm nay, hãy cùng lắng nghe để xem các nhân vật trong "Quân khu Nam Đồng" đối diện với tình huống được xem như gia vị của tình yêu như thế nào.
Giới thiệu 75 bức tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc

Giới thiệu 75 bức tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc

(Baonghean.vn) - Mỗi tác phẩm tranh cổ động là một thông điệp tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An chúc mừng Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân Đại lễ Phật đản

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An chúc mừng Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân Đại lễ Phật đản

(Baonghean.vn) - Chiều 2/6, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An và các tổ chức thành viên do đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dẫn đầu đến thăm, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân đại lễ Phật đản 2023 (Phật lịch 2567).
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Quỳ Hợp

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) -  Sáng 2/6, tại xã Châu Lý, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri các xã: Châu Quang, Châu Cường, Châu Thành, Châu Tiến, Châu Hồng, Châu Thái, Châu Lý, Nam Sơn, Bắc Sơn và thị trấn Quỳ Hợp của huyện Quỳ Hợp.
Đại hội Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Bắc Á đã diễn ra thành công. Ảnh: BAB

Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á: Chăm lo tốt đời sống người lao động để phát triển bền vững

(Baonghean.vn) - Không chỉ kiên tâm với triết lý kinh doanh luôn hướng tới mục tiêu Vì hạnh phúc đích thực của con người, mà bằng nỗ lực của tổ chức Công đoàn cơ sở, các cán bộ, nhân viên, người lao động của BAC A BANK cũng luôn được hưởng những chính sách phúc lợi toàn diện và thiết thực.
Tỉnh táo với 'ngành công nghiệp IELTS'

Tỉnh táo với 'ngành công nghiệp IELTS'

(Baonghean.vn) - Bạn muốn giao tiếp bằng tiếng Anh hay ư? Mỉm cười và giúp cho người cùng giao tiếp cảm thấy vui vẻ và thoải mái, đây là một cách giao tiếp rất hay, rồi sau đó tự tìm hiểu cách tự học. 
Nhi đồng Diễn Châu

Nhi đồng Diễn Châu quyết tâm lặp lại kỳ tích tại giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng cúp Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mùa bóng năm ngoái, Nhi đồng Diễn Châu xuất sắc lọt vào trận Chung kết, đó là thành tích rất ấn tượng khi đội bóng Phủ Diễn vượt qua hàng loạt đội bóng mạnh để đi đến trận đấu cuối cùng. Năm nay, thầy và trò Diễn Châu đang căng sức tập luyện, phấn đấu lặp lại kỳ tích.