Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XX

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh cần tạo được đột phá trong nhiệm kỳ mới đối với công tác nêu gương của lãnh đạo, đồng thời cần lãnh đạo để tạo đột phá cải cách hành chính.

Sáng 30/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh để cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

HOÀN THÀNH CƠ BẢN CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành cơ bản mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra; tạo được sự chuyển biến quan trọng, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đảng viên từng bước được nâng lên. 5 năm qua, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh liên tục được xếp loại vững mạnh, vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Nghệ An hiện có 63 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 39 đảng bộ, 24 chi bộ; trong 39 đảng bộ có 11 đảng bộ bộ phận, 419 chi bộ. Toàn Đảng bộ hiện có 5.112 đảng viên.

Tại cuộc làm việc, các ý kiến đều ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Đảng bộ, đặc biệt là công tác lãnh đạo của Đảng ủy Khối đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc để thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Các ý kiến cũng cho rằng, phần đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần bám sát thực tiễn để thể hiện sinh động hơn trong việc thực hiện, đặc biệt là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), công tác nêu gương, giúp đỡ các xã nghèo ở miền Tây Nghệ An; củng cố hệ thống chính trị vùng đặc thù; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần có cách tiếp cận để thể hiện rõ nét hơn vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; làm nổi bật vai trò của Đảng bộ Khối trong kết quả chung toàn tỉnh; đồng thời cần nhận diện thẳng thắn những tồn tại, hạn chế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị, toàn Đảng bộ cần thực hiện hiệu quả hơn công tác chính trị tư tưởng để phát huy vai trò của đảng viên, nhất là trên không gian mạng, trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách đến nhân dân. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đề nghị, mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ mới của Đảng bộ Khối CCQ tỉnh phải thể hiện được là đảng bộ tiêu biểu trong công tác Đảng; theo đó cần xây dựng Đảng bộ vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng từng cơ quan, tổ chức và ngành vững mạnh.

Trên cơ sở định vị vị trí của Đảng bộ là đảng viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đầu não của tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, Đảng bộ cần tập trung tạo được đột phá trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng: thủ tục gọn hơn, giải quyết nhanh hơn, chi phí ít hơn.

ĐỘT PHÁ TRONG NÊU GƯƠNG CỦA LÃNH ĐẠO
VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kết luận nội dung về văn kiện, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự nghiêm túc đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đối với việc đánh giá nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được, nhất là đã có những đổi mới trong cách làm, qua đó khẳng định vị thế, vai trò, hình ảnh của Đảng bộ Khối CCQ tỉnh trong các cơ quan đầu não của tỉnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận về nội dung văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, Đảng ủy Khối cần tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Quy định số 603 quy định về chức năng, vị trí, vai trò, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của tỉnh để đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện, đầy đủ hơn kết quả nhiệm kỳ.

 Nội dung cần đảm bảo phải chuẩn xác, mạch lạc, rõ ràng để làm nổi bật được những việc đã làm được, và cũng mạnh dạn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại.

Đối với hệ thống các chỉ tiêu, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị cần bổ sung thêm từ ngữ để chặt chẽ hơn trong việc xác định chỉ tiêu; tính toán dựa trên cơ sở thực tiễn, sự phát triển để đặt ra chỉ tiêu phù hợp, nhất là chỉ tiêu cải cách hành chính.

Về nhiệm vụ, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cần dựa vào nhiệm vụ cụ thể trong Quy định số 603 quy định về chức năng, vị trí, vai trò, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nghệ An. Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tập trung trao đổi, làm nổi bật 3 nhiệm vụ hết sức quan trọng gồm:

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Theo đó, cần nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, diễn biến của các cơ quan, đơn vị; từ đó Đảng ủy Khối CCQ tỉnh lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên ở cơ quan, đơn vị đó để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Muốn vậy, trước hết cần khéo tổ chức, tập hợp được đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ để phát huy thế mạnh về trình độ, chuyên môn, phương pháp, cách làm của mỗi người nhằm đóng góp vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phát biểu tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Mặt khác, đồng thời nắm thật chắc, thật sớm những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị để có giải pháp sớm và phải mạnh dạn đấu tranh với những người có biểu hiện này; đồng thời cần phối hợp thật chặt chẽ với Thành ủy Vinh và một số Huyện ủy để thực hiện sinh hoạt nơi cư trú của đảng viên trong Đảng bộ thực sự gương mẫu, nghiêm túc.

Công tác lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phải thực hiện thường xuyên, liên tục; chú trọng công tác giám sát, đặc biệt là đề cao vai trò giám sát của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối CCQ tỉnh để phát hiện ra dấu hiệu sớm nhằm uốn nắn, phòng ngừa từ sớm.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ Khối CCQ tỉnh cần tạo được đột phá trong nhiệm kỳ mới đối với công tác nêu gương của lãnh đạo; đồng thời cần lãnh đạo để tạo đột phá cải cách hành chính theo hướng đi sâu vào cải cách thủ tục hành chính.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cần chuyển tải được tinh thần của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc làm việc này đến Đại hội và cả quá trình xây dựng chương trình hành động, thực hiện nghị quyết Đại hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong hai ngày 22 và 23/7/2020.

Tin liên quan

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp cơ sở

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp cơ sở

(Baonghean.vn)- Đồng chí Bí Thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cán bộ chuyên trách phải theo dõi, nắm chắc tình hình cơ sở, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, cùng cấp ủy cơ sở chuẩn bị tài liệu duyệt đại hội theo hướng dẫn.

Các tin khác