Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 1

(Baonghean.vn) - Sáng 22/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 1/2021 dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện một số ban Đảng Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành có nội dung liên quan.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 1 ảnh 1
Toàn cảnh phiên làm việc thường kỳ tháng 1/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến Đề án nghiên cứu khoa học - xã hội nhân văn phục vụ phát triển nhanh và bền vững ở Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. 

Đây là đề án quan trọng làm cơ sở tư tưởng chỉ đạo phương hướng phát triển kinh tế - xã hội; cơ sở khoa học để hoạch định chủ trương, đường lối chính sách của Đảng; giữ vai trò hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng phát triển nhanh, bền vững.

Dự thảo Đề án của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình cho thấy, nội dung đề án gồm: Đánh giá nhiệm vụ nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và phát triển khoa học xã hội và nhân văn ở Nghệ An giai đoạn 2008 - 2020 (Đề án 899).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 1 ảnh 2
Đồng chí Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình bày dự thảo Đề án nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn phục vụ phát triển nhanh và bền vững ở Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, dự thảo Đề án cũng định hướng, nhiệm vụ nghiên cứu giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030; trong đó nhiệm vụ nghiên cứu tập trung vào các nhóm vấn đề về chính trị, kinh tế, xã hội; nhóm vấn đề lịch sử, văn hóa, con người; nhóm vấn đề dân tộc và tôn giáo; nhóm vấn đề quốc phòng, an ninh.

Dự thảo Đề án cũng nêu lên 9 nhiệm vụ ưu tiên như: Phát triển lực lượng doanh nghiệp dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; nghiên cứu về cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội và phân hóa giàu nghèo ở Nghệ An, đề xuất các giải pháp định hướng và quản lý góp phần đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững; phát triển du lịch liên kết và du lịch bền vững của Nghệ An trong bối cảnh mới; tiếp tục hoàn thiện 7 tập sách: Nghệ An toàn chí;…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 1 ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu góp ý vào dự thảo Đề án. Ảnh: Thành Duy
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 1 ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cửa Lò phát biểu góp ý vào dự thảo Đề án. Ảnh: Thành Duy

Tại dự thảo Đề án, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương: Xây dựng Đề án thành lập Viện Kinh tế - Xã hội Nghệ An trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Nghệ An.

Tại cuộc làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện một số ban Đảng Trung ương đã tham gia góp ý vào dự thảo Đề án như: Cần làm rõ sự cần thiết phải ban hành đề án; bổ sung thêm nhiệm vụ nghiên cứu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vào nhiệm vụ nghiên cứu giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030; nhân lực để nghiên cứu các đề tài thuộc Đề án, nguồn lực thực hiện;…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 1 ảnh 5
Đồng chí Hà Dũng Hải - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu góp ý vào dự thảo Đề án. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Hà Dũng Hải - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, dự thảo Đề án cần phải thể hiện được tiến độ thực hiện đối với các đề tài nghiên cứu; nội dung nghiên cứu cũng cần bám sát vào thực tiễn, nhất là những nội dung đặt ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị Đề án cần phải xác định được vị trí, vai trò đối với thực tiễn, đặc biệt với sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp phục vụ cho sự phát triển của tỉnh. Mặt khác, Đề án khoa học phải cho ra được sản phẩm để xác định nhiệm vụ, cách làm của nghị quyết. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 1 ảnh 6
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu góp ý vào dự thảo Đề án. Ảnh: Thành Duy

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh giao cơ quan soạn thảo chuẩn bị lại dự thảo Đề án để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, cần đánh giá, phân tích sâu sắc hơn kết quả thực hiện Đề án 899 theo hướng khái quát hóa được giá trị mang lại trong giai đoạn thực hiện vừa qua.

Đối với định hướng, nhiệm vụ nghiên cứu giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030, người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu cần phải căn cứ vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm đã được Nghị quyết quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX xác định và các chương trình, đề án trọng điểm tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; từ đó có những nghiên cứu hiệu quả, thể hiện tính dẫn dắt thực sự, phục vụ ngay quá trình phát triển của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 1 ảnh 7
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận về dự thảo nội dung Đề án. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, việc lựa chọn các đề tài nghiên cứu trong Đề án cho giai đoạn tới phải được lựa chọn kỹ, không dàn trải; thể hiện được nguồn lực thực hiện, phân công nhiệm vụ chủ trì, cũng như tiến độ hoàn thành.

Trong đó, đối với tiến độ thực hiện các đề tài trong Đề án, đồng chí Thái Thanh Quý lưu ý, cần tập trung nghiên cứu và mốc hoàn thành nghiên cứu là vào những năm đầu nhiệm kỳ để phục vụ cho cả nhiệm kỳ cũng như đến 2030. Cơ quan soạn thảo cũng cần tiếp thu ý kiến tại cuộc làm việc để nghiên cứu bổ sung trong quá trình chuẩn bị lại dự thảo Đề án.

Cũng tại phiên làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho  nhiều ý kiến, nội dung quan trọng khác như: Phương án phân bổ, sử dụng kinh phí được hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020; đính chính tên công trình, thu hồi và phân bổ vốn từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2019;…

Tin mới

Ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh

Ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 5/10, Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới đất liền, vùng miền núi, dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Ban Dân tộc

Cần quan tâm đầu tư các công trình cấp thiết, tạo động lực phát triển vùng dân tộc, miền núi Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến đề xuất của các đại biểu tại phiên thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
Tuổi trẻ Nghệ An chung tay hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt ở Kỳ Sơn

Tuổi trẻ Nghệ An chung tay hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) -  Sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, nhiều đoàn thiện nguyện đã hướng về Kỳ Sơn để cùng sẻ chia với đồng bào vùng lũ, trong đó, tuổi trẻ là lực lượng nòng cốt ra quân. Tại TP.Vinh, sáng ngày 5/10, thực hiện lời kêu gọi của Tỉnh đoàn, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh cùng một số đơn vị trực thuộc đã chuyển nhiều tấn hàng lên với đồng bào đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ vừa qua tại Kỳ Sơn.
Trao nhà tình nghĩa

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An khánh thành, bàn giao nhà đồng đội

(Baonghean.vn) - Ngày 5/10, tại xóm Trung Thịnh, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy đội Quy tập tổ chức Lễ khánh thành "Nhà đồng đội" cho gia đình Trung úy Nguyễn Hữu Thắng, nhân viên đội Quy tập, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh.
Sách về biển đảo dành cho thiếu nhi đạt giải thưởng quốc gia

Sách về biển đảo dành cho thiếu nhi đạt giải thưởng quốc gia

(Baonghean.vn) - “Cà Nóng chu du Trường Sa” - tác phẩm thiếu nhi đầu tiên của tác giả Bùi Tiểu Quyên vừa được vinh danh tại Giải thưởng sách Quốc gia lần thứ 5, năm 2022. Cuốn sách viết về biển đảo, với sự thể hiện khá mới mẻ của nữ nhà văn trẻ đã đạt giải C (không có giải A, B ở hạng mục sách thiếu nhi).
Cử tri huyện Quỳ Châu phản ánh việc bố trí nguồn kinh phí thực hiện một số chương trình còn chậm

Cử tri huyện Quỳ Châu phản ánh việc bố trí nguồn kinh phí thực hiện một số chương trình còn chậm

(Baonghean.vn) - Vấn đề được cử tri huyện Quỳ Châu quan tâm phản ánh đến đại biểu Quốc hội liên quan đến việc bố trí kinh phí thực hiện chương trình giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn, kinh phí khoanh nuôi bảo vệ rừng còn chậm.
Tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Cắn, mưa lớn đã khiến hơn 7000 mét khối đất đá sạt xuống tràn vào phòng ở của giáo viên và học sinh.

Thầy trò Kỳ Sơn gồng mình dọn bùn sau lũ

(Baonghean.vn) - Cơn lũ quét không đi qua trường học trên địa bàn xã Nậm Cắn nhưng lượng mưa lớn đã khiến hàng nghìn mét khối đất đá, cây cối tràn vào ký túc của giáo viên và học sinh gây thiệt hại nặng nề. Để sớm đưa học sinh trở lại trường, trong những ngày này, thầy trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Cắn đã phải gồng mình để dọn dẹp bùn đất.
Giáo viên Tây Sơn

Nghệ An: Giáo viên Kỳ Sơn 'cắt rừng' vào bản với học trò

(Baonghean.vn) - Đến ngày 5/10, tuyến đường nối trung tâm thị trấn Mường Xén với xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn vẫn chưa thể lưu thông trở lại. Trước tình hình đó, giáo viên Trường Phổ thông cơ sở dân tộc bán trú Tây Sơn đã gùi lương thực, thực phẩm băng rừng vào với học trò.
VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trao hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt huyện Kỳ Sơn.

Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An và Hội Chữ thập đỏ tiếp nhận, trao hàng hóa đến người dân vùng lũ lụt

(Baonghean.vn) - Sáng 5/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành đã tổ chức tiếp nhận, phối hợp với chính quyền địa phương trao quà, hàng hóa cho nhân dân bị ảnh hưởng do lũ lụt tại 2 huyện Kỳ Sơn và Yên Thành.
Bữa ăn

Bữa cơm yêu thương cho học sinh mùa lũ

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, mưa lũ khiến gia đình của hàng trăm học sinh của Trường THPT Thanh Chương 3 bị thiệt hại khi nhiều tài sản bị nước lũ cuốn trôi. Nhằm sẻ chia với học trò, những bữa cơm yêu thương đã được nhà trường thực hiện, động viên các em vượt qua những ngày khó khăn…
Hội đồng

Nghệ An: Cho ý kiến về mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

(Baonghean.vn) - Cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi tổ chức lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, các thành viên dự họp thống nhất cao và cho rằng, việc ban hành Nghị quyết là phù hợp quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
Oseni tỏ ra chậm chạp, lười di chuyển. Ảnh VPF

Đâu là vấn đề của Sông Lam Nghệ An lúc này?

(Baonghean.vn) - Kinh nghiệm cho thấy, với các đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ, càng bị áp lực thành tích, càng khó đá. Sông Lam Nghệ An không phải là ngoại lệ. Vấn đề của đội chủ sân Vinh lúc này là phải thoải mái về tinh thần, không quá lo lắng về thứ hạng.
Ô tô

Hàng chục người nỗ lực giải cứu xe ô tô mắc kẹt sau lũ

(Baonghean.vn) - Trong sáng 5/10, hàng chục thanh niên gồm công an và các lực lượng khác nỗ lực khiêng những khối đá lớn và xúc đất để giải cứu những chiếc xe ô tô bị bùn đất vùi lấp sau đợt lũ ống, lũ quét vào sáng 2/10 tại các bản của xã tà Cạ và thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn). Trong khi đó, nhiều ô tô và xe máy khác vẫn "án binh bất động".
Vi Văn Trường

Trưởng bản ở Kỳ Sơn giằng co với lũ dữ cứu hàng chục người khỏi lưỡi hái tử thần

(Baonghean.vn) - Thấy 7 cháu học sinh và 2 cụ già trong ngôi nhà bị cô lập giữa lũ cuồn cuộn dâng cao, tôi lao qua dòng nước, tiếp cận với ngôi nhà, sau đó gọi thêm thanh niên trong bản đến ứng cứu... Nếu không phát hiện kịp thời, chắc đã có nhiều trường hợp tử vong trong trận lũ quét lịch sử vừa qua - anh Vi Văn Truyền, trưởng bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn) nhớ lại.