Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 1

(Baonghean.vn) - Sáng 22/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 1/2021 dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện một số ban Đảng Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành có nội dung liên quan.

Toàn cảnh phiên làm việc thường kỳ tháng 1/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy ảnh 1
Toàn cảnh phiên làm việc thường kỳ tháng 1/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến Đề án nghiên cứu khoa học - xã hội nhân văn phục vụ phát triển nhanh và bền vững ở Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. 

Đây là đề án quan trọng làm cơ sở tư tưởng chỉ đạo phương hướng phát triển kinh tế - xã hội; cơ sở khoa học để hoạch định chủ trương, đường lối chính sách của Đảng; giữ vai trò hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng phát triển nhanh, bền vững.

Dự thảo Đề án của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình cho thấy, nội dung đề án gồm: Đánh giá nhiệm vụ nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và phát triển khoa học xã hội và nhân văn ở Nghệ An giai đoạn 2008 - 2020 (Đề án 899).

Đồng chí Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình bày dự thảo Đề án nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn phục vụ phát triển nhanh và bền vững ở Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Ảnh: Thành Duy ảnh 2
Đồng chí Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình bày dự thảo Đề án nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn phục vụ phát triển nhanh và bền vững ở Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, dự thảo Đề án cũng định hướng, nhiệm vụ nghiên cứu giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030; trong đó nhiệm vụ nghiên cứu tập trung vào các nhóm vấn đề về chính trị, kinh tế, xã hội; nhóm vấn đề lịch sử, văn hóa, con người; nhóm vấn đề dân tộc và tôn giáo; nhóm vấn đề quốc phòng, an ninh.

Dự thảo Đề án cũng nêu lên 9 nhiệm vụ ưu tiên như: Phát triển lực lượng doanh nghiệp dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; nghiên cứu về cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội và phân hóa giàu nghèo ở Nghệ An, đề xuất các giải pháp định hướng và quản lý góp phần đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững; phát triển du lịch liên kết và du lịch bền vững của Nghệ An trong bối cảnh mới; tiếp tục hoàn thiện 7 tập sách: Nghệ An toàn chí;…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu góp ý vào dự thảo Đề án. Ảnh: Thành Duy ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu góp ý vào dự thảo Đề án. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cửa Lò phát biểu góp ý vào dự thảo Đề án. Ảnh: Thành Duy ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cửa Lò phát biểu góp ý vào dự thảo Đề án. Ảnh: Thành Duy

Tại dự thảo Đề án, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương: Xây dựng Đề án thành lập Viện Kinh tế - Xã hội Nghệ An trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Nghệ An.

Tại cuộc làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện một số ban Đảng Trung ương đã tham gia góp ý vào dự thảo Đề án như: Cần làm rõ sự cần thiết phải ban hành đề án; bổ sung thêm nhiệm vụ nghiên cứu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vào nhiệm vụ nghiên cứu giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030; nhân lực để nghiên cứu các đề tài thuộc Đề án, nguồn lực thực hiện;…

Đồng chí Hà Dũng Hải - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu góp ý vào dự thảo Đề án. Ảnh: Thành Duy ảnh 5
Đồng chí Hà Dũng Hải - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu góp ý vào dự thảo Đề án. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Hà Dũng Hải - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, dự thảo Đề án cần phải thể hiện được tiến độ thực hiện đối với các đề tài nghiên cứu; nội dung nghiên cứu cũng cần bám sát vào thực tiễn, nhất là những nội dung đặt ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị Đề án cần phải xác định được vị trí, vai trò đối với thực tiễn, đặc biệt với sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp phục vụ cho sự phát triển của tỉnh. Mặt khác, Đề án khoa học phải cho ra được sản phẩm để xác định nhiệm vụ, cách làm của nghị quyết. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu góp ý vào dự thảo Đề án. Ảnh: Thành Duy ảnh 6
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu góp ý vào dự thảo Đề án. Ảnh: Thành Duy

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh giao cơ quan soạn thảo chuẩn bị lại dự thảo Đề án để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, cần đánh giá, phân tích sâu sắc hơn kết quả thực hiện Đề án 899 theo hướng khái quát hóa được giá trị mang lại trong giai đoạn thực hiện vừa qua.

Đối với định hướng, nhiệm vụ nghiên cứu giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030, người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu cần phải căn cứ vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm đã được Nghị quyết quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX xác định và các chương trình, đề án trọng điểm tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; từ đó có những nghiên cứu hiệu quả, thể hiện tính dẫn dắt thực sự, phục vụ ngay quá trình phát triển của tỉnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận về dự thảo nội dung Đề án. Ảnh: Thành Duy ảnh 7
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận về dự thảo nội dung Đề án. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, việc lựa chọn các đề tài nghiên cứu trong Đề án cho giai đoạn tới phải được lựa chọn kỹ, không dàn trải; thể hiện được nguồn lực thực hiện, phân công nhiệm vụ chủ trì, cũng như tiến độ hoàn thành.

Trong đó, đối với tiến độ thực hiện các đề tài trong Đề án, đồng chí Thái Thanh Quý lưu ý, cần tập trung nghiên cứu và mốc hoàn thành nghiên cứu là vào những năm đầu nhiệm kỳ để phục vụ cho cả nhiệm kỳ cũng như đến 2030. Cơ quan soạn thảo cũng cần tiếp thu ý kiến tại cuộc làm việc để nghiên cứu bổ sung trong quá trình chuẩn bị lại dự thảo Đề án.

Cũng tại phiên làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho  nhiều ý kiến, nội dung quan trọng khác như: Phương án phân bổ, sử dụng kinh phí được hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020; đính chính tên công trình, thu hồi và phân bổ vốn từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2019;…

tin mới

Khát vọng thành Vinh

Khát vọng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Ước mơ Vinh trở thành một đô thị hiện đại, văn minh có lẽ là khát vọng xuyên thế kỷ. Nó không chỉ là quyết tâm chính trị của các thế hệ lãnh đạo mà là mơ ước của mọi người dân thành phố. 

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội về triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội về triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Chiều 28/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh để thảo luận một số nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/9

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X; Nghệ An tăng 2 bậc, vào tốp 6 thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất cả nước 9 tháng đầu năm 2023; Ngày hội “Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông”... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đưa công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới

Đưa công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới

(Baonghean.vn) - Tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028, đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có chỉ đạo, định hướng công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh. Báo Nghệ An xin trích đăng bài phát biểu.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(Baonghean.vn) - Sáng 28/9, tại TP. Vinh, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 khai mạc phiên toàn thể, với 304 đại biểu tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của gần 500.000 hội viên nông dân toàn tỉnh về dự Đại hội.

Tính biển của Vinh!

Tính biển của Vinh!

(Baonghean.vn) - Chắc chắn không lâu nữa, thành phố Vinh sẽ bao gồm cả thị xã Cửa Lò và một số xã phía Nam giáp sông Lam của huyện Nghi Lộc. Lúc ấy, Vinh sẽ có biển làm mặt tiền của thành phố. Vinh sẽ là thành phố biển. Nhưng từ rất lâu, Vinh đã có tính sông nước, tính biển.

Hào thành cổ Vinh. Ảnh: Duy Sơn

Thành phố Vinh: Vận hội và vị thế mới

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, thành phố Vinh đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng và tự hào.

Đại sứ Hoa Kỳ: Nghệ An có thể đạt nhiều lợi ích từ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Đại sứ Hoa Kỳ: Nghệ An có thể đạt nhiều lợi ích từ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

(Baonghean.vn) - Ngài Marc E. Knapper - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam nhận định, Nghệ An có rất nhiều tiềm năng để phát triển, và có thể được hưởng nhiều lợi ích từ việc Việt Nam và Hoa Kỳ nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện.

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến các cơ chế, chính sách tại huyện Anh Sơn

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến các cơ chế, chính sách tại huyện Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị UBND huyện Anh Sơn rà soát các nghị quyết và các chính sách trong từng nghị quyết để đảm bảo các chính sách được triển khai hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thăm, tặng quà học sinh đồng bào dân tộc Đan Lai, Đồn Biên phòng Môn Sơn

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thăm, tặng quà học sinh đồng bào dân tộc Đan Lai, Đồn Biên phòng Môn Sơn

(Baonghean.vn) - Chiều 27/9, đồng chí Nguyễn Hoà Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã đến thăm, tặng quà cho các cháu học sinh người Đan Lai tại Trường Trung học cơ sở Môn Sơn và thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Môn Sơn.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/9

(Baonghean.vn) - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm việc tại Nghệ An; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam đến Nghệ An; Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều nơi… là những thông tin nổi bật ngày 27/9.

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

(Baonghean.vn) - Các cấp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, nâng cao đời sống hội viên. Hoạt động đó đem lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Làm việc với TAND hai cấp tỉnh Nghệ An, Chánh án TAND tối cao yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong tổ chức Đảng, gia tăng kiểm tra nội bộ, đề cao hơn kỷ cương, kỷ luật, không để xảy ra vi phạm.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/9

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9; Tôn vinh 100 cán bộ Hội Phụ nữ tiêu biểu năm 2023; Cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối ở Nghệ An; Người đàn ông ở miền núi Nghệ An may mắn bốc được biển số "ngũ quý 2"... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; giải ngân đầu tư công và khuyến khích tiêu dùng

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; giải ngân đầu tư công và khuyến khích tiêu dùng

(Baonghean.vn) - Nhấn mạnh quý IV có ý nghĩa quan trọng cho mục tiêu cả năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các ngành, địa phương từ nay đến cuối năm tập trung trọng tâm vào 3 vấn đề chính: Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tăng cường giải ngân đầu tư công và khuyến khích tiêu dùng.