Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 4

Thành Duy

(Baonghean.vn) - Sáng 29/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện một số ban Đảng Trung ương và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số sở, ngành liên quan. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 4 ảnh 1
Toàn cảnh cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
CHO Ý KIẾN VỀ ĐỀ ÁN "ĐỊA CHÍ TỈNH NGHỆ AN ĐƯƠNG ĐẠI"

Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về thuyết minh Đề án “Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại”. Cùng dự nội dung này có PGS. TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An có chủ trương triển khai Đề án “Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại”, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã chủ trì phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Nghệ An để tiến hành xây dựng thuyết minh Đề án. Bản thuyết minh đã qua nhiều lần dự thảo, tham vấn ý kiến từ nhiều chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, lãnh đạo quản lý thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy… để bổ sung, hoàn chỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 4 ảnh 2
PGS. TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày thuyết minh Đề án “Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại”. Ảnh: Thành Duy

Trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục cho ý kiến tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2022, Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã thẩm định.

“Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại” có ý nghĩa trước mắt và lâu dài, phản ánh đầy đủ, trung thực về tự nhiên, xã hội, dân tộc và con người Nghệ An, các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công trình đã có tính kế thừa, cập nhật các nội dung thông tin đã có nghiên cứu về Nghệ An, đặc biệt là có sự kế thừa và phát triển từ công trình Nghệ An toàn chí, huy động đội ngũ cán bộ nghiên cứu tham gia đông đảo.

Mặt khác, sau 35 năm thực hiện đường lối Đổi mới của Đảng, diện mạo Nghệ An đương đại vì thế cũng đòi hỏi phải được tiếp tục nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tổng kết dưới góc độ lý luận và thực tiễn một cách đa dạng, phong phú, xứng tầm hơn nữa, trong đó có công trình “Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 4 ảnh 3
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu góp ý vào Đề án “Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại". Ảnh: Thành Duy

“Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại” là một công trình nghiên cứu mới sẽ có những đóng góp rất hữu ích cả về khoa học và thực tiễn, cả trước mắt và lâu dài. Theo nội dung thuyết minh sẽ có 10 phần gồm 76 chương. Sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thì tiến độ triển khai sẽ từ năm 2022 đến năm 2024.

Đây là bộ cơ sở dữ liệu tổng hợp các lĩnh vực, bao gồm sản phẩm in và sản phẩm số hóa ứng dụng phần mềm hiện đại, theo quy chuẩn Quốc chí. Qua đó, giúp cho các nhà lãnh đạo, quản lý các cấp nghiên cứu, hoạch định chính sách; các nhà đầu tư có thêm những thông tin hữu ích về vùng đất, con người Nghệ An để nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư phát triển các lĩnh vực trên địa bàn.

Cùng với đó, “Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại” còn giúp cho các nhà lãnh đạo, quản lý và nhân dân Nghệ An hiểu biết quê hương mình sâu sắc hơn, giải đáp có căn cứ khoa học hơn về những vấn đề liên quan đến điều kiện tự nhiên, hành chính, dân cư, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… đã, đang và sẽ đặt ra, nhằm mục tiêu phát triển Nghệ An theo hướng nhanh và bền vững. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 4 ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu góp ý vào Đề án “Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại". Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao thuyết minh Đề án, đồng thời nêu một số ý kiến liên quan đến thành phần tham gia, một số nội dung liên quan; phần kinh phí xã hội hóa…

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tính cấp thiết của Đề án; tuy nhiên, đồng chí cũng đề nghị cần xem xét, bổ sung thêm các thành viên đại diện từ tỉnh Nghệ An trong Ban Chủ nhiệm Đề án. 

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đánh giá cao sự vào cuộc của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội Khoa học lịch sử Nghệ An; thể hiện sự dày công nghiên cứu, phân tích, đánh giá, biên soạn; đặc biệt Đề án đã định hướng thêm bước số hóa, qua đó phục vụ thuận lợi cho nhu cầu khai thác thông tin sau khi công trình “Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại" hoàn thành.

Thống nhất với cấu trúc, tiến độ thực hiện, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An cũng lưu ý, cần tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện; đồng thời nhấn mạnh quan điểm trong quá trình thực hiện là cần mở rộng các đơn vị phối hợp từ phía tỉnh Nghệ An, cũng như khai thác, sử dụng hiệu quả các dữ liệu, tài liệu đã có. Mặt khác, trong công trình này, tên gọi, thống kê, liệt kê phải đảm bảo chặt chẽ, chính xác. Sau khi hoàn thành, theo chu kỳ 5 năm, công trình “Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại” cần được cập nhật, bổ sung thêm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 4 ảnh 5
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu kết luận về Đề án “Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại". Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy cũng cho ý kiến liên quan đến thành phần Ban Chỉ đạo, Ban Chủ nhiệm Đề án, các thành viên tham gia, Hội đồng thẩm định để công trình “Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại” được phối hợp triển khai đảm bảo hiệu quả, chất lượng nhất. 

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng yêu cầu Ban Chủ nhiệm Đề án báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào giữa kỳ thực hiện Đề án về tiến độ, nội dung thực hiện để có ý kiến và chỉ đạo kịp thời, sâu sát.

THỐNG NHẤT CHỦ TRƯƠNG BAN HÀNH CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC

Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bàn về chủ trương ban hành, nội dung dự kiến của Chỉ thị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An có diện tích 13.145km2, chiếm 83% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, dân số trên toàn vùng khoảng 1,2 triệu người, chiếm 41% dân số toàn tỉnh, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là 491.267 người, chiếm 14,8% dân số toàn tỉnh và chiếm 36% dân số trên địa bàn miền núi.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 4 ảnh 6
Đồng chí Vi Văn Sơn - Trưởng ban Dân tộc tỉnh trình bày Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề nghị ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Ảnh: Thành Duy

Đây là vùng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái, có nhiều tiềm năng. Giai đoạn 2021 - 2025, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh gồm 131 xã (76 xã khu vực III, 55 xã khu vực I), 588 thôn đặc biệt khó khăn. 

Thảo luận về nội dung này, ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề cập đến nhiều khía cạnh liên quan đến công tác phát triển vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là cần phát huy được nguồn lực, tập trung giải quyết các vấn đề như đất sản xuất, nhà ở cho đồng bào.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 4 ảnh 7
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu thảo luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, ý kiến thảo luận đánh giá các chủ trương, chính sách dân tộc rất tốt và có nhiều văn bản, kế hoạch, kết luận triển khai thực hiện nhưng hiện nay khâu thực hiện còn có những nội dung triển khai chưa thực sự hiệu quả. Đây đang là vấn đề đặt ra.

Từ thực tiễn đó, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cần đánh giá chính xác hiệu quả việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào, từ đó trong Chỉ thị nêu rõ nhiệm vụ của các cơ quan, ban, ngành trong việc thực hiện các chính sách, hỗ trợ đồng bào.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 4 ảnh 8
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu thảo luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cũng với quan điểm trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc thực hiện công tác dân tộc, đặc biệt là nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Kết luận nội dung này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thống nhất chủ trương ban hành Chỉ thị để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khắc phục những vấn đề còn chưa tốt trong quá trình thực hiện lâu nay. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu các ý kiến, phối hợp với các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy để hoàn thiện dự án Chỉ thị trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghe và cho ý kiến trước khi ban hành.

Tin mới

Kết quả U19 Việt Nam 4-0 U19 Brunei: Chiến thắng chưa trọn vẹn; Thanh Hóa FC làm cuộc cách mạng tại V.League

Kết quả U19 Việt Nam 4-0 U19 Brunei: Chiến thắng chưa trọn vẹn; Thanh Hóa FC làm cuộc cách mạng tại V.League

(Baonghean.vn) - Đội hình dự bị của U19 Việt Nam dù thắng 4-0 trước U19 Brunei nhưng lối chơi chưa nhuyễn, cộng thêm việc thủ môn bị đuổi khiến kết quả này trở nên chưa trọn vẹn trong mắt người hâm mộ; Thanh Hóa FC đang khiến nhiều người bất ngờ về nỗ lực thay đổi tư duy quản trị và định hướng phát triển thương mại cũng như hình ảnh của đội bóng.
hoa cúc biển

Nâng tầm du lịch biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Được thiên nhiên ban tặng nhiều tiềm năng phát triển du lịch, và để khai thác tối đa lợi thế đó, thị xã Cửa Lò đã ưu tiên bố trí các nguồn lực tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị du lịch biển. Một Cửa Lò hiện đại, thân thiện, hấp dẫn với đa dạng các sản phẩm du lịch đã hình thành, thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và tắm biển.
Tản văn: Ngày mùa nhớ cái sân kho

Tản văn hay: Ngày mùa nhớ cái sân kho

(Baonghean.vn) - Các bạn thân mến! Đinh Quốc Việt là một cây bút sinh năm 1970, hiện làm việc trong lực lượng phòng không không quân. Anh yêu văn chương và thích ghi chép lại những cảm xúc hàng ngày, chính bởi thế mà anh đã chọn tản văn như một người bạn để giãi bày. Trong chương trình đêm nay, xin giới thiệu cùng các bạn tản văn “Ngày mùa nhớ cái sân kho” của Đinh Quốc Việt, một tác phẩm nhỏ nhắn, bình dị mà thấm đẫm cảm xúc riêng tư của tác giả.
Thông tin nổi bật ngày 6/7

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/7

(Baonghean.vn) - Hơn 36.000 thí sinh của tỉnh Nghệ An làm thủ tục để bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT; 6 tháng đầu năm Nghệ An đón hơn 4 triệu lượt khách du lịch; Chủ động phòng, chống cháy rừng theo phương châm "4 tại chỗ"; Lượng hành khách tại Sân bay Vinh 6 tháng đầu năm 2022 vượt cả năm 2021… là những thông tin nổi bật ngày 6/7.
Chương trình 'Mua đồ uống TH – Trúng hơn 600.000 giải thưởng'

'Mua đồ uống TH – Trúng hơn 600.000 giải thưởng' tìm ra những chủ nhân đầu tiên của giải thẻ BAC A BANK 100 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Chương trình khuyến mại “Mua đồ uống TH – Trúng hơn 600.000 giải thưởng” đã đi được 1/3 chặng đường. Qua từng tuần, chương trình đã tìm thấy chủ nhân của 10 giải Đặc biệt, giải Nhất – thẻ BAC A BANK, mỗi thẻ trị giá 100 triệu đồng và 50 triệu đồng.
Chị Hiền hâm mộ bóng đá và yêu mến các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, nhất là Công Phượng. Ảnh: Huy Thư

Nghị lực của người phụ nữ tàn tật đam mê hội họa

(Baonghean.vn) - Mặc dù tàn tật, chân tay co quắp, di chuyển khó khăn, nhưng chị Trần Thị Hiền (40 tuổi) ở xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương vẫn lạc quan, chăm chỉ lao động để sáng tạo những tác phẩm hội họa đẹp mắt, hấp dẫn. Tấm gương vượt lên nghịch cảnh của chị khiến nhiều người phải cảm phục.
Đại án nâng giá kit test Covid-19 lên phim

Đại án nâng giá kit test Covid-19 lên phim

“Đấu trí” là một dự án phim đặc biệt lấy cảm hứng từ những sự kiện mang tính thời sự, những đại án tham nhũng, tiêu cực trong đấu thầu sinh phẩm y tế, phơi bày nhiều mưu mô thủ đoạn, những hoạt động ngầm của nhóm tội phạm “cổ cồn trắng”, những liên minh lợi ích giữa doanh nghiệp và quan chức. Phim do VFC sản xuất chính thức lên sóng vào 21h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu trên kênh VTV1 từ 18/7/2022.
Khủng hoảng khí đốt dẫn đến kỷ nguyên đối đầu mới giữa các cường quốc

Khủng hoảng khí đốt dẫn đến kỷ nguyên đối đầu mới giữa các cường quốc

(Baonghean.vn) - Khí đốt tự nhiên hiện đã trở thành mặt hàng phổ biến nhất thế giới và là tác động chính gây ra lạm phát toàn cầu. Theo các tác giả của một bài báo đăng trên Bloomberg, một kỷ nguyên đối đầu gay gắt mới giữa các cường quốc đang đến gần, khi nguồn nhiên liệu xanh hiện không đủ cho tất cả mọi người giờ đây sẽ xác định vị thế địa chính trị.
‘Đánh thức’ kinh tế đêm ở thành phố Vinh

‘Đánh thức’ kinh tế đêm ở thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sau gần 3 tháng khai trương, đi vào vận hành, mỗi đêm hoạt động, phố đi bộ Vinh thu hút từ 15.000-20.000 người tham gia. Theo đánh giá ban đầu, phố đi bộ Vinh với nhiều hoạt động đặc trưng như: âm nhạc đường phố, dân vũ, các trò chơi dành cho giới trẻ… đang tạo nên sức hấp dẫn, cuốn hút riêng. Bên cạnh đó, những hoạt động kinh doanh trên phố đi bộ cũng đang được thúc đẩy, tạo động lực phát triển kinh tế đêm cho thành phố…
Nội vụ

Ngành Nội vụ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

(Baonghean.vn) - Sáng 6/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Lỗ hổng trong quản lý rừng phòng hộ - Kỳ 1: Phòng hộ bằng dứa, sắn và mía

Lỗ hổng trong quản lý rừng phòng hộ - Kỳ 1: Phòng hộ bằng dứa, sắn và mía

(Baonghean.vn) -  Là cánh rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước cho hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Nghệ An, nhưng từ nhiều năm nay, người dân ở thị xã Hoàng Mai và Quỳnh Lưu vẫn tự ý công khai chặt phá rừng phòng hộ. Không những thế, người dân còn làm trang trại chăn nuôi quy mô lớn, dựng nhà kiên cố ngay giữa rừng. Đó là thực trạng đang xảy ra ở những cánh rừng do Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Nghệ An quản lý.
Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 7/2022

Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 7/2022

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 7/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền, làm lan toả sâu sắc nội dung và kết quả triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với 5 nhóm chương trình, 21 đề án trọng điểm.
Văn Trường

Chủ động phòng, chống cháy rừng theo phương châm '4 tại chỗ'

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, Nghệ An đang bước vào cao điểm nắng nóng, nhiều nơi đang có dự báo cháy rừng cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Để ngăn ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra cháy rừng, lực lượng chức kiểm lâm đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị chủ rừng chủ động phòng, chống cháy rừng theo phương châm "4 tại chỗ".