Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 4

Thành Duy

(Baonghean.vn) - Sáng 29/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện một số ban Đảng Trung ương và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số sở, ngành liên quan. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 4 ảnh 1
Toàn cảnh cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
CHO Ý KIẾN VỀ ĐỀ ÁN "ĐỊA CHÍ TỈNH NGHỆ AN ĐƯƠNG ĐẠI"

Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về thuyết minh Đề án “Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại”. Cùng dự nội dung này có PGS. TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An có chủ trương triển khai Đề án “Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại”, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã chủ trì phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Nghệ An để tiến hành xây dựng thuyết minh Đề án. Bản thuyết minh đã qua nhiều lần dự thảo, tham vấn ý kiến từ nhiều chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, lãnh đạo quản lý thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy… để bổ sung, hoàn chỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 4 ảnh 2
PGS. TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày thuyết minh Đề án “Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại”. Ảnh: Thành Duy

Trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục cho ý kiến tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2022, Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã thẩm định.

“Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại” có ý nghĩa trước mắt và lâu dài, phản ánh đầy đủ, trung thực về tự nhiên, xã hội, dân tộc và con người Nghệ An, các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công trình đã có tính kế thừa, cập nhật các nội dung thông tin đã có nghiên cứu về Nghệ An, đặc biệt là có sự kế thừa và phát triển từ công trình Nghệ An toàn chí, huy động đội ngũ cán bộ nghiên cứu tham gia đông đảo.

Mặt khác, sau 35 năm thực hiện đường lối Đổi mới của Đảng, diện mạo Nghệ An đương đại vì thế cũng đòi hỏi phải được tiếp tục nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tổng kết dưới góc độ lý luận và thực tiễn một cách đa dạng, phong phú, xứng tầm hơn nữa, trong đó có công trình “Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 4 ảnh 3
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu góp ý vào Đề án “Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại". Ảnh: Thành Duy

“Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại” là một công trình nghiên cứu mới sẽ có những đóng góp rất hữu ích cả về khoa học và thực tiễn, cả trước mắt và lâu dài. Theo nội dung thuyết minh sẽ có 10 phần gồm 76 chương. Sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thì tiến độ triển khai sẽ từ năm 2022 đến năm 2024.

Đây là bộ cơ sở dữ liệu tổng hợp các lĩnh vực, bao gồm sản phẩm in và sản phẩm số hóa ứng dụng phần mềm hiện đại, theo quy chuẩn Quốc chí. Qua đó, giúp cho các nhà lãnh đạo, quản lý các cấp nghiên cứu, hoạch định chính sách; các nhà đầu tư có thêm những thông tin hữu ích về vùng đất, con người Nghệ An để nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư phát triển các lĩnh vực trên địa bàn.

Cùng với đó, “Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại” còn giúp cho các nhà lãnh đạo, quản lý và nhân dân Nghệ An hiểu biết quê hương mình sâu sắc hơn, giải đáp có căn cứ khoa học hơn về những vấn đề liên quan đến điều kiện tự nhiên, hành chính, dân cư, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… đã, đang và sẽ đặt ra, nhằm mục tiêu phát triển Nghệ An theo hướng nhanh và bền vững. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 4 ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu góp ý vào Đề án “Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại". Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao thuyết minh Đề án, đồng thời nêu một số ý kiến liên quan đến thành phần tham gia, một số nội dung liên quan; phần kinh phí xã hội hóa…

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tính cấp thiết của Đề án; tuy nhiên, đồng chí cũng đề nghị cần xem xét, bổ sung thêm các thành viên đại diện từ tỉnh Nghệ An trong Ban Chủ nhiệm Đề án. 

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đánh giá cao sự vào cuộc của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội Khoa học lịch sử Nghệ An; thể hiện sự dày công nghiên cứu, phân tích, đánh giá, biên soạn; đặc biệt Đề án đã định hướng thêm bước số hóa, qua đó phục vụ thuận lợi cho nhu cầu khai thác thông tin sau khi công trình “Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại" hoàn thành.

Thống nhất với cấu trúc, tiến độ thực hiện, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An cũng lưu ý, cần tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện; đồng thời nhấn mạnh quan điểm trong quá trình thực hiện là cần mở rộng các đơn vị phối hợp từ phía tỉnh Nghệ An, cũng như khai thác, sử dụng hiệu quả các dữ liệu, tài liệu đã có. Mặt khác, trong công trình này, tên gọi, thống kê, liệt kê phải đảm bảo chặt chẽ, chính xác. Sau khi hoàn thành, theo chu kỳ 5 năm, công trình “Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại” cần được cập nhật, bổ sung thêm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 4 ảnh 5
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu kết luận về Đề án “Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại". Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy cũng cho ý kiến liên quan đến thành phần Ban Chỉ đạo, Ban Chủ nhiệm Đề án, các thành viên tham gia, Hội đồng thẩm định để công trình “Địa chí tỉnh Nghệ An đương đại” được phối hợp triển khai đảm bảo hiệu quả, chất lượng nhất. 

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng yêu cầu Ban Chủ nhiệm Đề án báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào giữa kỳ thực hiện Đề án về tiến độ, nội dung thực hiện để có ý kiến và chỉ đạo kịp thời, sâu sát.

THỐNG NHẤT CHỦ TRƯƠNG BAN HÀNH CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC

Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bàn về chủ trương ban hành, nội dung dự kiến của Chỉ thị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An có diện tích 13.145km2, chiếm 83% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, dân số trên toàn vùng khoảng 1,2 triệu người, chiếm 41% dân số toàn tỉnh, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là 491.267 người, chiếm 14,8% dân số toàn tỉnh và chiếm 36% dân số trên địa bàn miền núi.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 4 ảnh 6
Đồng chí Vi Văn Sơn - Trưởng ban Dân tộc tỉnh trình bày Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề nghị ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Ảnh: Thành Duy

Đây là vùng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái, có nhiều tiềm năng. Giai đoạn 2021 - 2025, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh gồm 131 xã (76 xã khu vực III, 55 xã khu vực I), 588 thôn đặc biệt khó khăn. 

Thảo luận về nội dung này, ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề cập đến nhiều khía cạnh liên quan đến công tác phát triển vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là cần phát huy được nguồn lực, tập trung giải quyết các vấn đề như đất sản xuất, nhà ở cho đồng bào.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 4 ảnh 7
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu thảo luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, ý kiến thảo luận đánh giá các chủ trương, chính sách dân tộc rất tốt và có nhiều văn bản, kế hoạch, kết luận triển khai thực hiện nhưng hiện nay khâu thực hiện còn có những nội dung triển khai chưa thực sự hiệu quả. Đây đang là vấn đề đặt ra.

Từ thực tiễn đó, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cần đánh giá chính xác hiệu quả việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào, từ đó trong Chỉ thị nêu rõ nhiệm vụ của các cơ quan, ban, ngành trong việc thực hiện các chính sách, hỗ trợ đồng bào.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 4 ảnh 8
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu thảo luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cũng với quan điểm trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc thực hiện công tác dân tộc, đặc biệt là nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Kết luận nội dung này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thống nhất chủ trương ban hành Chỉ thị để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khắc phục những vấn đề còn chưa tốt trong quá trình thực hiện lâu nay. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu các ý kiến, phối hợp với các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy để hoàn thiện dự án Chỉ thị trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghe và cho ý kiến trước khi ban hành.

Tin mới

Làm bật lên mầm xanh trên đất hoang

Làm bật lên mầm xanh trên đất hoang

(Baonghean.vn) - Những năm 2020 trở về trước, toàn thị xã Cửa Lò có khoảng 33ha đất bỏ hoang, tập trung ở các phường Nghi Hoà, Nghi Hương… Sau 2 năm vận động nhân dân bám ruộng, kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, những cánh đồng hoang hóa, cỏ dại và năn lác cao quá đầu người nay thành những trang trại trù phú, những cánh đồng ngô, đồng dưa cho thu nhập cao.
Bỏ quên, không chịu dùng nhân tài ngoài Đảng là biểu hiện của căn bệnh hẹp hòi

Bỏ quên, không chịu dùng nhân tài ngoài Đảng là biểu hiện của căn bệnh hẹp hòi

(Baonghean.vn) - Kể chuyện về Bác Hồ,  Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trích dẫn tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Người. Theo đó, một trong ba căn bệnh được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra là bệnh hẹp hòi. Đây là bệnh về dùng người, không chịu dùng người tài giỏi, không dùng người cương trực thẳng thắn, chỉ thích dùng người theo "cánh hẩu" với nhau. Bệnh hẹp hòi tạo nên tình trạng bỏ quên, không chịu dùng những nhân tài ngoài Đảng.
Nhạc sĩ

Đất và người Nghệ An đón đợi 'đi' vào những giai điệu quê hương tươi mới

(Baonghean.vn) -  Với mong muốn có thêm những ca khúc hay về quê hương, mới đây lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã mời Đoàn nhạc sĩ thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam đi thực tế sáng tác ở một số địa điểm trong tỉnh. Với các nhạc sĩ, đây là chuyến đi mang nhiều ý nghĩa và công chúng yêu âm nhạc có thể sẽ được thưởng thức những ca khúc tươi mới đậm dấu ấn đất và người Nghệ An.
Hạ tầng cụm công nghiệp Hưng Đông - 'loay hoay' gần 2 thập kỷ

Hạ tầng cụm công nghiệp Hưng Đông - 'loay hoay' gần 2 thập kỷ

(Baonghean.vn) - Từng được kỳ vọng trở thành một cụm công nghiệp hiện đại, là một trong những động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc đô thị Vinh; thế nhưng, đến nay sau gần 20 năm  triển khai xây dựng, Dự án Cụm công nghiệp nhỏ tại xã Hưng Đông vẫn chưa thể hoàn thành.
Đẩy nhanh thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho công nhân

Đẩy nhanh thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho công nhân

(Baonghean.vn) - Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà là một trong những chính sách tạo động lực tiếp sức cho người lao động trở lại nhà máy, xí nghiệp sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, đến nay, tỉ lệ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động ở Nghệ An vẫn đạt thấp. Chương trình Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời ngày hôm nay có cuộc trao đổi với ông Vi Ngọc Quỳnh - PGĐ Sở Lao động TB&XH để bạn đọc rõ hơn về vấn đề này.
'Tự bắn vào lá phổi của mình', châu Âu khó 'kề vai' với Mỹ trong trừng phạt Nga

'Tự bắn vào lá phổi của mình', châu Âu khó 'kề vai' với Mỹ trong trừng phạt Nga

(Baonghean.vn) - Cục diện xung đột Nga-Ukraine đã có nhiều thay đổi so với 6 tháng trước. Mỹ vẫn dựa vào các đồng minh châu Âu để tung ra các đòn trừng phạt mạnh mẽ với Nga. Thế nhưng, sự "kề vai sát cánh" của châu Âu giờ đây đang đặt một dấu chấm hỏi lớn, bởi dừng lại hay bước tiếp vô thời hạn, rất khó để trả lời.
Việt Nam 'sẩy chân' chung kết U16 Đông Nam Á; Bình Định sắp mua Đặng Văn Lâm

Việt Nam 'sẩy chân' chung kết U16 Đông Nam Á; Bình Định sắp mua Đặng Văn Lâm

(Baonghean.vn)-Tối 12/8, bàn thắng duy nhất của Rizky Kafiatur giúp U16 Indonesia đánh bại U16 Việt Nam 1-0 để lần đầu nâng cao chức vô địch giải Đông Nam Á; HLV Nguyễn Đức Thắng xác nhận với báo chí thương vụ bom tấn mang tên Đặng Văn Lâm đang về Việt Nam làm việc trực tiếp với CLB Bình Định; Đổi lịch khai mạc World Cup 2022... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Thông tin nổi bật ngày 12/8

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/8

(Baonghean.vn) - Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An; Nghệ An đốc thúc và yêu cầu ký cam kết về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; Rằm tháng Bảy hướng về tổ tiên, nguồn cội… là những thông tin đáng chú ý trong ngày 12/8.
Từ chuyện trở về của anh Liễu

Từ chuyện trở về của anh Liễu

(Baonghean.vn) - Thế là anh Vi Văn Liễu đã tìm về được với gia đình ở xã Xá Lượng, huyện Tương Dương. Mấy hôm nay chuyện này được đem ra bàn tán râm ran khắp các làng trên, bản dưới.
Trung ương Đoàn đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong thực hiện công tác thanh niên

Trung ương Đoàn đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong thực hiện công tác thanh niên

(Baonghean.vn) - Chiều 12/8, Đoàn giám sát do Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
Vinamilk nhận giải phát triển bền vững 2022

Vinamilk nhận giải phát triển bền vững 2022

(Baonghean.vn) - Ngày 10/8/2022, tại sự kiện công bố TOP 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững năm 2022 (TOP 50 Corporate Sustainability Awards - CSA) do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức, Công ty Vinamilk đã được vinh danh Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu thuộc khối doanh nghiệp niêm yết.