Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận Chương trình hành động, chương trình công tác, kiểm tra, giám sát toàn khóa

Thành Duy 26/11/2020 18:44

(Baonghean.vn) - Chiều 26/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 11 nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số ban, sở, ngành, địa phương. Ảnh: Thành Duy

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÓ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM

Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe các ý kiến góp ý đối với dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa XIX của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự thảo Chương trình hành động nêu rõ: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo triển khai toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo định hướng Nghị quyết Đại hội và Báo cáo chính trị.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu góp ý vào dự thảo Chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện 5 nhóm chương trình, đề án trọng điểm gồm: Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 -2023, tầm nhìn đến 2050. Về phát triển kinh tế có 10 chương trình, đề án. Về phát triển văn hóa - xã hội có 3 chương trình, đề án. Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có 2 nghị quyết, đề án. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có 5 chương trình, nghị quyết, đề án.

Dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có 22 hội nghị thường kỳ, trong đó, 4 kỳ hội nghị mỗi năm (tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12), tổng số 74 nội dung.

Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, công tác cải cách hành chính mỗi năm 2 lần vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm, trước mỗi kỳ họp HĐND tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng dự kiến bàn và quyết định ban hành 5 nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu góp ý vào dự thảo Chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy

Ngoài ra, trong chương trình toàn khóa đã bố trí nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 -NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị vào năm 2023; kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 – 2015,…

Tại cuộc làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành đã thảo luận các nội dung trong các dự thảo, nhất là về danh mục các chương trình, đề án, nghị quyết.

ĐẢM BẢO ĐỒNG BỘ, THỐNG NHẤT

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu góp ý, kết luận nội dung này, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần lưu ý các đề án để thực hiện đối với 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh đã được xác định trong Nghị quyết, vì đây là một trong những nội dung hết sức quan trọng, tạo cục diện phát triển kinh tế của tỉnh.

Ban soạn thảo cũng cần có nội dung đề án thực hiện Chương trình hành động của lực lượng công an về bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và đề án cho lực lượng quân đội, nhất là về khu vực phòng thủ.

Bên cạnh đó, theo Quy định 98 ngày 7/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, tỉnh sẽ ban hành quy định cụ thể hóa Quy định của Trung ương vào thực tiễn của tỉnh Nghệ An.

Đối với Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2021 -2025, có tính đến năm 2030 như trong dự thảo, cần nghiên cứu để thay thế bằng Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chiến lược, trong đó đặc biệt lưu ý cán bộ nữ, trẻ và dân tộc thiểu số.

Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất với đề xuất của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX sẽ ban hành một nghị quyết về giáo dục, trong đó, có thể xem xét nội dung nâng cao chất lượng giáo dục đại trà…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận nội dung về dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý một số nội dung khác như: Lồng ghép nội dung tiếp tục thực hiện phát triển miền Tây Nghệ An, những việc thường niên của các ngành không đưa vào Chương trình hành động, đồng thời yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục khâu nối, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban Đảng của Tỉnh ủy, Mặt trận các đoàn thể để rà lại toàn thể các nội dung trên đảm bảo đồng bộ, thống nhất từ câu từ, dữ liệu, ý tứ trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến vào cuộc họp sắp tới.

Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thông qua Chương trình dự thảo công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa XIX của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; việc giao biên chế công chức trong các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2021; số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội năm 2021;…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận Chương trình hành động, chương trình công tác, kiểm tra, giám sát toàn khóa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO