Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương bố trí trưởng công an cấp xã chính quy tham gia cấp ủy

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất chủ trương bố trí trưởng công an chính quy về đảm nhiệm chức danh trưởng công an cấp xã tham gia cấp ủy tại đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2020 -2025.
Cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy huyện Đô Lương được điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Ảnh tư liệu: Hữu Hoàn

Đây là một trong những nội dung tại Thông báo số 2167 -TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh về chủ trương sắp xếp, bố trí trưởng công an xã, thị trấn để bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cũng theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đối với các xã chưa bố trí công an chính quy về đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã hoặc đã bố trí nhưng chưa đủ điều kiện tham gia cấp ủy theo quy định thì trước mắt tại hội cơ sở sẽ bầu khuyết, khi kiện toàn xong, đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ bổ sung.