Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Việc tổng kết tuân thủ chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, đúng yêu cầu, nội dung, tiến độ kế hoạch của Ban Kinh tế Trung ương và Ban chỉ đạo Đề án; thực hiện đồng thời, đồng bộ, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của các cấp, các ngành, cán bộ, nhân dân trong tỉnh; chủ động phối hợp, tranh thủ ý kiến của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương có liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học; bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An ảnh 1

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vào sáng 28/5. Ảnh: Thành Duy

Tại phiên họp thường kỳ tháng 5 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Phạm vi thời gian tổng kết trong các giai đoạn: 2014 – 2019; 2014 - 2020 và năm 2021.

Mục đích nhằm đánh giá thực trạng việc tổ chức triển khai thực hiện và kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, rút bài học kinh nghiệm sau 10 năm (2013 - 2022) thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW.

Dự báo tình hình quốc tế, trong nước thời gian tới tác động đến phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của Nghệ An; xác định vị trí, vai trò, cơ hội, tầm quan trọng và ảnh hưởng của tỉnh đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực Bắc Trung Bộ cũng như cả nước; điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề xuất ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, tổng kết cần bám sát các nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TW, Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung bộ; Nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, kết luận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW.

Cùng với đó đánh giá nghiêm túc, khách quan, phản ánh đúng thực tiễn những kết quả đạt được, những kết quả chưa đạt được; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sâu sắc; những khó khăn và vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai Nghị quyết.

Trên cơ sở đó, đề xuất quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách khả thi, phù hợp với bối cảnh, vai trò, vị thế của tỉnh, của vùng và cả nước trong thời kỳ mới.

Việc tổng kết tuân thủ chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, đúng yêu cầu, nội dung, tiến độ Kế hoạch của Ban Kinh tế Trung ương và Ban chỉ đạo Đề án; thực hiện đồng thời, đồng bộ, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của các cấp, các ngành, cán bộ, nhân dân trong tỉnh; chủ động phối hợp, tranh thủ ý kiến của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương có liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học; bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả.

Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy; ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các sở, ngành cấp tỉnh và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đề cương của Ban Kinh tế Trung ương xây dựng báo cáo tổng kết của đơn vị mình, trong đó tập trung đánh giá sâu các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách.

Các huyện, thành, thị ủy xây dựng báo cáo tổng kết theo khung Đề cương của Ban Kinh tế Trung ương và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của đơn vị mình. Tổ chức tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW trong cấp ủy hoặc hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị, hoàn thiện báo cáo gửi về Tổ Biên tập (qua Văn phòng Tỉnh ủy). Báo cáo của các sở, ngành khối Nhà nước, lực lượng vũ trang và Thành ủy Vinh gửi Ban cán sự đảng UBND tỉnh (qua sở Kế hoạch và Đầu tư) để tổng hợp, đồng thời gửi Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi, phối hợp tổng hợp. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổng hợp xây dựng báo cáo của Tỉnh ủy tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW theo đề cương của Ban Kinh tế Trung ương; xây dựng một số tham luận của tỉnh tham gia hội thảo Đề án; tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên sâu, lấy ý kiến góp ý báo cáo tổng kết Nghị quyết theo chỉ đạo của Ban Kinh tế Trung ương; tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW trước ngày 30/8/2022.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An ảnh 2

Toàn cảnh thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh: Lê Thắng

Trước đó, chiều 18/5, tại trụ sở Ban Kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để triển khai công tác tổng kết.

Tại cuộc làm việc, Ban Kinh tế Trung ương đã công bố Quyết định số 333 -QĐ/BKTTW ngày 25/4/2022 của Trưởng ban Kinh tế Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị gồm 25 thành viên.

Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo.

Trên cơ sở thảo luận, Ban Chỉ đạo đã thông qua kế hoạch, đề cương, phân công triển khai các nhiệm vụ tổng kết, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2022, trình Bộ Chính trị kết quả tổng kết vào cuối quý I/2023. Yêu cầu đặt ra là phải tập trung đánh giá sâu kết quả gần 10 năm thực hiện Nghị quyết, rút ra bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện; từ đó xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và toàn diện các lĩnh vực của tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phù hợp với bối cảnh tình hình mới và yêu cầu phát triển chung của vùng Bắc Trung Bộ.

Ngày 30/7/2013, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Đến ngày 21/3/2019, Bộ Chính trị đã nghe báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, sau đó ban hành Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019, trong đó Bộ Chính trị thống nhất tiến hành tổng kết Nghị quyết 26 vào năm 2023.

Ngày 1/4/2022, Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành Công văn số 3374-CV/VPTW truyền đạt ý kiến của đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đồng ý về chủ trương việc thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW của Bộ Chính trị; giao Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo Bộ Chính trị đưa nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW vào Chương trình làm việc năm 2023 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư giao Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An và các bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW theo thẩm quyền.

Tin mới

Tản văn: Đi qua mùa cỏ khô

Tản văn hay: Đi qua mùa cỏ khô

(Baonghean.vn) -  “Đi qua mùa cỏ khô” viết về mùa cỏ khô, nhưng cũng là về chính con người. Giống như cỏ khô, đời người có lúc cũng khô cằn, héo úa. Nhưng chỉ cần cơ hội, con người sẽ vươn lên, giống như đốm than gặp phải cơn gió thổi qua, sẽ trở nên bùng cháy dữ dội. 
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/12

(Baonghean.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10; Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027; Giá xăng giảm tiếp hơn 1.000 đồng; Phan Văn Đức chính thức chia tay Sông Lam Nghệ An... là những nội dung chính trong ngày 1/12.
Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

(Baonghean.vn) - Nhấn mạnh chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định là vì lợi ích quốc gia, lợi ích người dân, hình ảnh đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt mới đạt kết quả cao.
Bản Mồng - đại dự án chưa hẹn ngày về đích!

Bản Mồng - đại dự án chưa hẹn ngày về đích!

(Baonghean.vn) - Chủ đầu tư Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng đã có văn bản đề nghị huyện Quỳ Châu tăng cường giải pháp quản lý những diện tích đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng; nhưng vấn đề tái định cư và những khó khăn, tồn tại khác ở vùng tích nước của đại dự án thì... sẽ phải chờ!
BLV Quang Tùng: Việt Nam sáng cửa dự World Cup 2030

BLV Quang Tùng: Việt Nam sáng cửa dự World Cup 2030

(Baonghean.vn) -Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa mới đặt mục tiêu sẽ đưa đội tuyển Quốc gia dự World Cup 2030. Đây là mục tiêu khó, nhưng Bình luận viên Quang Tùng vẫn tỏ ra đầy lạc quan. Những phân tích của bình luận viên này sẽ cho khán giả nhìn rõ hơn về khả năng đó của đội tuyển.
Nghệ An: Tập trung chăm sóc đàn vật nuôi phục vụ thị trường Tết

Nghệ An: Tập trung chăm sóc đàn vật nuôi phục vụ thị trường Tết

(Baonghean) - Cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thịt động vật trên địa bàn tỉnh tăng từ 20 - 30% so với ngày thường. Để chủ động nguồn cung, các trang trại, hộ chăn nuôi đang tích cực tái đàn, chăm sóc gia súc, gia cầm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Những giải pháp ‘vàng’ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

(Baonghean.vn) - Xác định nguồn nhân lực là nền tảng tiên quyết cho sự phát triển toàn diện, bền vững của đơn vị, thời gian qua, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An tập trung các giải pháp đồng bộ nhằm bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhân lực y tế vừa hồng vừa chuyên.
Công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng

Công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng

(Baonghean.vn) - Sáng 1/12, tại hội trường xã Hưng Tây, UBND huyện Hưng Nguyên phối hợp với Công ty TNHH Phúc Lạc Viên – Đài hóa thân Hoàn vũ Nghệ An tổ chức lễ công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng.