Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An điều động, bổ nhiệm 4 trưởng phòng

Sỹ Thành 10/10/2019 14:58

(Baonghean.vn) - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm 4 trưởng phòng chuyên môn: Trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Trưởng phòng Thông tin và Tổng hợp, Trưởng phòng Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản, Trưởng phòng Khoa giáo.

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/BTGTU, ngày 03/4/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành sắp xếp lại bộ máy từ 7 phòng chuyên môn xuống còn 4 phòng chuyên môn. Để tiếp tục hoàn thiện công tác, kiện toàn tổ chức cán bộ, chiều 10/10/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Ban trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho các trưởng phòng chuyên môn
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Ban trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho các trưởng phòng chuyên môn.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 04 đồng chí trưởng phòng chuyên môn, gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Thực, nguyên Trưởng phòng Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản được điều động làm Trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng; đồng chí Ngô Công Mạnh, nguyên Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng được bổ nhiệm Trưởng phòng Thông tin và Tổng hợp; đồng chí Lê Văn Tâm, nguyên Trưởng phòng phụ trách Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được điều động làm Trưởng phòng Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản; đồng chí Phan Thị Minh Lý, nguyên Phó phòng phụ trách Phòng Thông tin và Tổng hợp được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Khoa giáo.

Giao nhiệm vụ tại buổi Lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm các trưởng phòng chuyên môn, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường chúc mừng các đồng chí tân Trưởng phòng được điều động và bổ nhiệm lần này. Đồng chí Trưởng Ban nhấn mạnh đây là niềm vinh dự và cũng trách nhiệm lớn, mong rằng với cương vị mới, 4 đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác của mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An điều động, bổ nhiệm 4 trưởng phòng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO