Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật khu vực miền Trung, Tây Nguyên

Thành Cường 15/07/2022 18:45

(Baonghean.vn) - Chiều 15/7, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Thành ủy Đà Nẵng chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: Thành Cường

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thiếu tướng Trương Thiên Tô - Phó Chính ủy Quân khu 5; Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam.

Cùng dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Quân khu 5; Thành ủy Đà Nẵng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam; Thường trực Tỉnh ủy một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật; văn nghệ sĩ tiêu biểu khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Đoàn Nghệ An dự cuộc gặp mặt có các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thành Cường

Cuộc gặp mặt nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”, "Rà soát quy hoạch ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa” và “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc".

Cùng với đó, nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ trên địa bàn khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại thời gian qua; chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thành Cường

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu lắng nghe nhiều tham luận tâm huyết, trách nhiệm của lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị; trong đó, tập trung trao đổi để tăng cường công tác phối hợp trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực miền Trung, Tây Nguyên phát triển bền vững.

Đồng chí Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam trình bày tham luận. Ảnh: Thành Cường

Giải đáp một số thắc mắc liên quan đến chuyển đổi số; tư nhân hóa báo chí, báo chí hóa tạp chí, trang tin điện tử,…; cơ chế tài chính của các cơ quan báo chí của các đại biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Anh Tuấn cho biết: Bộ đã thành lập ban chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan báo chí, xuất bản, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng nền tảng dùng chung cho các cơ quan báo chí chủ lực.

Song song với đó là thực hiện đào tạo kỹ năng số cho cán bộ công chức, viên chức, trong đó ưu tiên cho phóng viên và lực lượng làm việc liên quan đến báo chí; Xây dựng tiêu chí nhận diện các vi phạm về tư nhân hóa báo chí, báo chí hóa tạp chí, trang tin điện tử để xử lý theo quy định của pháp luật. Tập trung xử lý mạnh các vi phạm tôn chỉ mục đích, các nguồn tin xấu độc trên mạng xã hội,…; Các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình phải hướng tới xây dựng thành đơn vị sự nghiệp công lập, nâng dần mức tự chủ chi thường xuyên. Tập trung đổi mới cơ chế kinh tế, thông qua việc hoàn thiện các cơ chế tài chính của cơ quan mình.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Anh Tuấn giải đáp một số kiến nghị, thắc mắc, của các đại biểu. Ảnh: Thành Cường

Đồng thời đồng chí Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cũng kiến nghị các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên thành lập bộ phận truyền thông để chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí. Tăng cường đặt hàng cho các cơ quan báo chí địa phương, cơ quan báo chí trung ương, văn phòng đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn để nâng cao chất lượng tuyên truyền.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, thời gian qua, các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã thông tin, tuyên truyền, lan tỏa sâu sắc, nổi bật các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương; cho ra đời nhiều tác phẩm đặc sắc, có chất lượng trên mọi lĩnh vực, thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa ý Đảng, lòng dân. Từ đó, giúp nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc; ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ trong thời gian tới. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, xuất bản, các hội văn học, nghệ thuật khu vực miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục nhận thức, quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật trong công tác thông tin, tuyên truyền, cổ vũ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Từ đó, tiếp tục bám sát chỉ đạo, triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ trong mọi lĩnh vực; chủ động cung cấp thông tin, kiến thức, cập nhật những chính sách, quyết sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kết quả của Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố; tuyên truyền, phổ biến các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết bằng nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn...

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật khu vực miền Trung, Tây Nguyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO