Bảo hiểm xã hội Nghệ An vận hành Hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp

(Baonghean) - BHXH tỉnh Nghệ An đã chính thức vận hành Hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT; thái độ, tác phong phục vụ của công chức, viên chức ngành.

Hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp được triển khai trên mạng Internet, hứa hẹn sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT.

Ngày 23/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH với nhiều điểm mới, mang tính đột phá. Mục tiêu Nghị quyết 28 đề ra “Đến năm 2021 phấn đấu đạt khoảng 35%, đến năm 2025 đạt khoảng 45%, đến năm 2030 đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH”.

Để thực hiện mục tiêu, Nghị quyết số 28-NQ/TW đã đưa ra 11 nội dung cải cách, trong đó có nội dung hết sức quan trọng là: Cải cách trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách nhằm củng cố niềm tin, tăng mức độ hài lòng của người tham gia vào hệ thống BHXH, hướng tới mục tiêu tăng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt từ 80% (giai đoạn đến năm 2021), đạt 85% (giai đoạn đến năm 2025) và đạt từ 90% (giai đoạn đến năm 2030).

Giao diện Hệ thống đánh giá sự hài lòng của BHXH tỉnh Nghệ An.
Về thực tế, với BHXH tỉnh Nghệ An, nội dung cải cách nói trên không mới. Đây là việc làm thường xuyên trong việc nâng cao hơn nữa năng lực và chất lượng phục vụ.
Những năm qua, BHXH tỉnh Nghệ An đã không ngừng đẩy nhanh tiến độ cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính với 3 thủ tục phấn đấu đơn giản hóa và 7 thủ tục phấn đấu rút ngắn thời gian thực hiện trong năm 2019; khắc phục có hiệu quả tình trạng chậm trả hồ sơ giảm xuống dưới 0,5%; đẩy mạnh việc thực hiện nhận và trả hồ sơ, thủ tục hành chính thông qua bưu điện; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa với hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp...
Tuy nhiên, nội dung cải cách theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW đặt ra yêu cầu cao hơn, đòi hỏi BHXH tỉnh Nghệ An phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
Nhận thức rõ điều này, BHXH tỉnh Nghệ An đã và đang tích cực đưa Nghị quyết số 28-NQ/TW vào cuộc sống trên tinh thần quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả.
Với mục tiêu xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, BHXH tỉnh Nghệ An đã tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh Nghệ An “thân thiện”, “trách nhiệm”, ngày càng chuyên nghiệp về phong cách làm việc...
Giao diện Hệ thống đánh giá sự hài lòng của BHXH tỉnh Nghệ An .
Chú trọng lấy đơn vị sử dụng lao động, người tham gia, thụ hưởng chính sách làm trung tâm phục vụ, vừa qua, BHXH tỉnh Nghệ An chính thức vận hành Hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT.
Hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp được triển khai trên mạng Internet thông qua trang Website tại địa chỉ http://sipas.nghean.bhxh.gov.vn và được liên kết trên Trang Thông tin điện tử của BHXH tỉnh Nghệ An tại địa chỉ http://nghean.bhxh.gov.vn... Thông qua hệ thống này, người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể đánh giá sự hài lòng của cá nhân, đơn vị đối với lĩnh vực thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và đánh giá viên chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.
Khi truy cập vào 2 địa chỉ website http://sipas.nghean.bhxh.gov.vn và http://nghean.bhxh.gov.vn mọi người có thể dễ dàng thực hiện việc đánh giá. Giao diện hệ thống đánh giá sự hài lòng có 22 ô mục, gồm tất cả các cơ quan BHXH trong tỉnh, với những hướng dẫn sử dụng rõ ràng. Người dân, doanh nghiệp đánh giá cơ quan BHXH nào, bộ phận nào thì lựa chọn vào ô mục đó. Ví dụ, với cơ quan BHXH tỉnh, người dân và doanh nghiệp có thể đánh giá bộ phận một cửa, quản lý thu, giám định BHYT, chế độ BHXH, cấp số thẻ, tiếp dân, tài chính...
Giao diện Hệ thống đánh giá sự hài lòng của BHXH tỉnh Nghệ An.
Việc đánh giá đối với lĩnh vực thủ tục hành chính bao gồm các nội dung: Thủ tục hành chính được niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác; thành phần hồ sơ nộp đúng quy định; thủ tục đơn giản phù hợp, dễ thực hiện; nhận kết quả TTHC hoặc nhận trợ cấp BHXH đúng hẹn... Việc đánh giá viên chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính (bộ phận tiếp nhận hồ sơ, chuyên quản thu, sổ thẻ, chế độ thực hiện giao dịch điện tử, giám định viên tại các bệnh viện) gồm các nội dung: Thái độ giao tiếp lịch sự, thân thiện; chú ý lắng nghe ý kiến của người dân; trả lời giải thích đầy đủ ý kiến của người dân; hướng dẫn kê khai hồ sơ tận tình, chu đáo; hướng dẫn kê khai hồ sơ dễ hiểu; cán bộ tuân thủ đúng quy định trong giải quyết công việc. Cách thức đánh giá cả hai phần trên đều là đánh giá theo mức độ “Hài lòng”, “Bình thường”,“Không hài lòng”….., đồng thời cho phép người dân nhập ý kiến bổ sung.
Cán bộ BHXH tỉnh thực hiện tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tự nguyện cho người dân phường Hưng Dũng (TP.Vinh). Ảnh tư liệu Thành Chung
Hệ thống đánh giá sự hài lòng trong lĩnh vực BHXH, BHYT đã nhận được sự đánh giá cao của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.
Ông Võ Thanh Dũng - Giám đốc một công ty cung cấp nhân lực và tài chính cho rằng: Với hệ thống này, người dân, doanh nghiệp có thể phản ánh ý kiến của mình về thủ tục hành chính, viên chức cho cơ quan BHXH. Qua sự phản ánh, chắc chắn rằng thủ tục hành chính sẽ được đơn giản hóa, nhanh gọn hơn; viên chức BHXH sẽ có tinh thần, thái độ phục vụ tốt hơn. Và ngược lại, cơ quan BHXH cũng có thêm 1 kênh quan trọng để đánh giá viên chức của mình, từ đó chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc. Hệ thống đánh giá đem lại lợi ích cho nhiều phía.
Hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp là phương tiện hữu hiệu để người dân, tổ chức, doanh nghiệp giám sát việc triển khai thực hiện các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT của cơ quan BHXH. Thông qua hệ thống, người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể đóng góp ý kiến để ngành BHXH sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị hoàn thiện thủ tục hành chính theo hướng ngày càng tinh gọn, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT. Đối với ngành BHXH, hệ thống đánh giá sự hài lòng là công cụ để các đơn vị, cá nhân viên chức, người lao động trong ngành tự nhìn nhận, hoàn thiện mình, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Ông Lê Trường Giang - Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An