BĐBP tỉnh phát động thi đua 'Đoàn kết, hiệp đồng, lập công, quyết thắng'

(Baonghean.vn) - Chiều 20/1, cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức phát động đợt thi đua đột kích với chủ đề: 'Đoàn kết, hiệp đồng, lập công, quyết thắng'.

Đại tá Trần Hải Bình, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh dự và phát động thi đua.

Những chỉ tiêu được đặt ra trong đợt phát động gồm: Triển khai thực hiện tốt kế hoạch, phương án phối hợp tác chiến, bảo vệ cơ quan, đề cao cảnh giác, chủ động, nhạy bén, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Đại diện các phòng, ban, văn phòng cam kết thi đua lập nhiều thành tích trong đợt thi đua đột kích. Ảnh: Phương Linh

Đồng thời, ngăn ngừa có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong đơn vị; duy trì nghiêm túc các chế độ trực, đảm bảo sẵn sàng cơ động chiến đấu cao trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, trật tự ATXH. Chủ động, nhạy bén phát hiện chính xác tình hình diễn biến ở cơ sở, đề xuất kịp thời các chủ trương, biện pháp xử lý dứt điểm những bất cập nảy sinh, không để xảy ra điểm nóng.

Tăng cường các hoạt động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, góp phần củng cố tình đoàn kết gắn bó quân dân, thực hiện “quân với dân một ý chí”, tiếp tục củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

Phương Linh