Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Con Cuông lần thứ XXVII

(Baonghean.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Con Cuông nhiệm kỳ 2020 - 2025 hứa trước Đại hội và Đảng bộ huyện sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, cộng sự, phấn đấu hoàn thành tốt trách nhiệm được Đảng bộ và nhân dân tin tưởng giao phó.
 
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Con Cuông, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Nguyên Sơn

Sáng 30/5, bước sang ngày làm việc thứ 3, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Con Cuông lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục phần thảo luận, đóng góp ý kiến góp ý vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII; Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Con Cuông lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mục tiêu tổng quát được xác định cho nhiệm kỳ 5 năm tới, đó là:  Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững.

Tập trung xây dựng NTM để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Từng bước xây dựng Con Cuông thành đô thị theo hướng sinh thái, có kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, biên giới ổn định, sớm trở thành trung tâm KT-XH của vùng Tây Nam Nghệ An.

 

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Con Cuông, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Nguyên Sơn

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Con Cuông lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng xác định 5 trọng tâm mang tính đột phá:

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành và xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị 2 cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Con Cuông bế mạc Đại hội. Ảnh: Nguyên Sơn

 - Tập trung nâng cao nguồn nhân lực, chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo lao động có tay nghề đáp ứng nhu cầu hội nhập. Bên cạnh đó, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của huyện. 

- Huy động các nguồn lực cho đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ ở đô thị và nông thôn, nhất là hạ tầng giao thông và thương mại - dịch vụ. Tập trung nguồn lực hoàn thành cầu cứng Thành Nam qua sông Lam. 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Con Cuông, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Nguyên Sơn

- Đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Đầu tư chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp bằng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, triển khai các chính sách để đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, vườn rừng, kinh tế trang trại, gia trại. Tích cực xây dựng các sản phẩm OCOP. 

- Tập trung quảng bá và bảo vệ tài nguyên du lịch; tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch, trước mặt tập trung tháo gỡ khó khăn về đất đai, mặt bằng cho Khu du lịch sinh thái Pha Lài; nâng cao chất lượng dịch vụ hiện có. Chú trọng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa - lịch sử.

Lãnh đạo tỉnh tăng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ huyện Con Cuông, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Nguyên Sơn

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Con Cuông lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các chương trình, nội dung đề ra và tiến hành bế mạc Đại hội.

Ra mắt Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Con Cuông khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 hứa trước Đại hội và Đảng bộ huyện sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, cộng sự, phấn đấu hoàn thành tốt trách nhiệm được Đảng bộ và nhân dân tin tưởng giao phó.

Tặng hoa các đồng chí BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 không tham gia BCH Đảng bộ huyện Con Cuông nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Nguyên Sơn
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đề nghị các ban, phòng, ngành của huyện, các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn huyện phát huy trách nhiệm, chung sức, chung lòng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII đã đề ra.

Tin liên quan

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông nhiệm kỳ 2020 - 2025

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Thực hiện quy trình bầu cử, tại đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Con Cuông khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 38 đồng chí và phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Con Cuông khóa XXVII đã bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các tin khác